DELA

Skog på Kökar motiv i stor utställning i Esbo

Skärgårdsskogen på Kökar utgör motiv i den utställning som fotokonstnären Santeri Tuori öppnar på konstmuseet Emma i Esbo på fredag.
– Jag har varit mycket på Kökar och trivs bra där. För det här projektet behövde jag också ett avgränsat område, säger Tuori till Nyan. (Bilden från konstmuseet Emma.)
Santeri Tuori räknas som en av de mest betydande unga konstnärerna inom finländsk nutida fotokonst. Han är född i Esbo 1970 men bor numera i Helsingfors.
Tuoris verk ”Skogen”, som nu visas på Emma är en foto- och videohelhet som uppförs i fyra delar. För ljudplaneringen svarar Mikko Hänninen.


Kökar under tre år
”Skogen” är fotograferad på Kökar under de tre senaste åren. De bildobjekt som Tuori valt ut har han fångat på samma platser under olika årstider och olika väderleksförhållanden.
Hans arbetssätt påminner om de tidiga landskapskonstnärernas men han använder sig av nutidskonstens medel och kan tala till flera sinnen samtidigt. Utställningsbesökaren ser, känner och hör skogen. Tidgare har han också gjort landskapsverk med hav och vattenfall som motiv.
I Tuoris ”Skogen” förenas både stillbilder och video. I en del av verken har fotot skrivits ut på fotopapper och ramats in och sedan har videobilden projicerats på stillbilden. I andra rum med hög takhöjd projicerar han videobilder i storformat. Tuori understryker att bildernas förhållande till rummet är vitigt för honom.
Även om utställningen i Esbo bygger på bilder från tre år så är Tuori ännu inte helt klar med Kökar och dess skogar.
– Det finns en del saker som jag ännu inte lyckats fånga i bild så jag skall väl återkomma ännu, säger han.


Eftertraktad utställare
Santeri Tuori fick sin magistersexamen från Konstindustriella högskolan 2003 och har deltagit i flera av Helsinki Schools utställningar.
Han har dessutom en magistersexamen i juridik från Helsingfors universitet och studerade 1999-2000 i Berlin vid Hochschule der Kunst. Han har deltagit i utställningar sedan 1995 och verk av honom ingår i ett flertal offentliga och privata samlingar.


Elev till Kiljunen
Tuori säger till Nyan att orsaken att han kom till Kökar var att han kände bildkonstnären Satu Kiljunen som numera är verksam där. Under sin studietid vid Konstindustriella högskolan hade han Kiljunen som lärare.
I flera repriser har han haft möjlighet att utnyttja det residens och den gästateljé som föreningen Kökarkultur upprätthåller för gästande konstnärer i den gamla hälsogården.
– Jag har trivts mycket bra på Kökar. Eftersom jag seglar har jag dessutom kunnat ta mig dit med båt, säger Tuori.
Emma är Esbo stads moderna konstmuseum och ligger vid Flitarvägen 5, i Hagalund.
Utställningen med Santeri Tuoris Kökarbilder pågår till den 17 maj.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax