DELA

Skärgårdsmuseer i nybildad förening

Projektet Skärgårdsmuseer, som har pågått i nästan två år, avslutas den 30 september. Nyligen hölls en utvärdering på Arholma i Stockholms norra skärgård. Då bildades också en förening som driver samarbetet vidare. (På bilden skärgårdsmuset i Lappo.)
– Projektet har haft totalt 34 museer som medlemmar, från Alisgården vid Kyrkslätt i öster till Femörefort utanför Nynäshamn i väster, berättar projektledaren Christian Pleijel.
Museerna är alla ganska olika varandra: två är fartyg, tre är fort, ett är en före detta gruva, ett är ett slott, två är fyrar, tre är gamla skolor, två har varit fabriker. Fjorton ligger i utskärgård, tolv i mellanskärgård och tio i innerskärgård eller på kust. Till tjugoen kommer man på bro, till femton med färja.
Åtta av museerna är nämligen åländska: Dånö hembygdsmuseum, Jakt- och Fiskemuseet i Eckerö, Bomärket i Ödkarby, Ålands Fotografiska Museum i Kastelholm, Seffers på Vårdö, Skärgårdsmuseet i Lappo, Enigheten på Föglö och Kökar hembygdsmuseum (samt Pellas på Lemland, i viss utsträckning).
– Museerna har satsat tid och energi, landskapsregeringen har satsat 37.000 euro.


Viktigt att mötas
Enligt Pleijel är de deltagande museerna mest nöjda med att de har fått möta andra museer.
De flesta har liknande frågor att brottas med: hur man bäst ska bidra till skärgårdens utveckling, hur man ska göra museet mer pedagogiskt, hur man ska få ekonomin att gå ihop. Det är mycket värt att få prata med sina likar, det ger nya perspektiv och nya idéer.
Inom projektet har man arbetat med:
n mikrohistoria och gett ut böcker i ämnet
n utvecklat egna, unika produkter så som spel, pussel, vykort och spelkort, hållit kurser inom föremålsvård, utställningsteknik och tidsresor
n genomfört kulturstigar med tio stationer som behandlar gamla mått som aln, fjärdingsväg, kanna och tum
n infört sortiavgift i stället för entréavgift
n gjort kvalitetstest av museer (i samarbete med Skärgårdssmak)


Identitet, historia
Landskapet har dragit nytta av projektet genom att museerna är viktiga för skärgårdsbornas identitet och historia. De är också viktiga för dem som flyttar in, för att bättre förstå samhället och dess historia.
Museerna är också viktiga för turismen. Antalet besökare till de åtta åländska museerna har ökat från sammanlagt 13.300 år 2005 till 15.600 år 2007.
– Det kan finnas flera orsaker till detta, men projektet har säkert bidragit till att stärka skärgården som varumärke, menar Pleijel.
Under mötet på Arholma bildade man en förening för att nätverket och samarbetet skall bestå: Föreningen Skärgårdsmuseer.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax