DELA

Skärgårdslivet i Geta i ny sockenkrönika

Snart ges den fjärde årgången av Geta sockenkrönika ut. Temat den här gången är ”kust och skärgård”.
Krönikan ges ut på självstyrelsedagen den nionde juni.
– Vi har bland annat intervjuat äldre människor som minns hur det var att leva i skärgårdsförhållanden i början av 1900-talet, säger sekreteraren Jan Snellman.
Också texter av bland andra Lars Wiklöf och Walter Sjöblom ingår.
– Sjöblom var lärare på Åland i början av 1900-talet och vistades mycket på Äppelö som nästan är Geta.

Stort intresse
Orsaken till Geta sockensällskap vill ge ut krönikor är att det finns ett stort intresse både bland ortsbefolkningen och sommargäster att veta mer om bygden.
– Det ger ett mervärde att veta något om trakten man vistas i, säger Jan Sällskap.
De tidigare krönikorna kom ut 2001, 2004 och 2009. De har avhandlat bland annat kulturyttringar i Geta och intressanta personer.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson