DELA

Skärgårdsbok till skolor och daghem

Sottungaförfattaren Valéria Ofters bok ”Barnens skärgård, Åländska barn berättar om skärgårdslivet” förmedlas nu av Ofters förlag, Ars Poetica, och Sydkustens landskapsförbund till finlandssvenska skolor. (Bilden från bokmässan i Göteborg 2006 där Ofter presenterade sin då nyutkomna bok.)
Genom bokdonationen vill man bidra till att stärka de finlandssvenska barnens känsla för sitt modersmål och gemensamma kulturarv och sprida kunskap om Åland och skärgårdslivet, heter det i ett pressmeddelande.
Ars Poetica och Valéria Ofter, som står för idé och redigering av boken som kom ut år 2006, donerar den till alla skolor, eftisar och största delen av daghemmen i Svenskfinland. Sydkustens landskapsförbund står för distributionen. Transporten från Åland till Helsingfors stod Gudingen och Transmar för. Ålands bildningsförbund har bidragit till postkostnaderna.
I september har Valéria Ofter, med stöd från landskapregeringen, deltagit i Sydkustens landskapsförbunds regionala inspirationsdagar för eftisledare i Vasa, Åbo och Helsingfors, där hon talat om arbetet med att samla in barnens berättelser. (jk)