DELA

Skärgård jubilerade på Kökar

Kenneth Gustavsson, filosofie doktor och arkeolog, ledde deltagarna tidskiften Skärgårds jubileumsseminarium på en ordentlig rundvandrig i Kökars äldsta historia på tisdagen. (Gustavsson i röd jacka i mitten på bilden.)
Under Gustavssons ledning bekantade man sig med de arkeologiska fynden både på Hamnö och vid Otterböte. För många var det första gången de på plats fick informaton om de intressanta fynden och fyndplatserna. Seminarieprogrammet hade inletts på skolan där professorn och prorektorn Ulrika Wolf-Knuts från Åbo Akademi berättat om akademin och skärgårdsforskningen, ett anförande som lockade till livlig diskussion kring vad som gjorts och inte gjorts och vad som kunde göras.
Medverkade i programmet gjorde också Sture Wärlinder från Stockholms läns hembygdsförbund (se artikel här intill), skärgårdsutvecklare Christian Pleijel från Kökar, Nina Söderlund som är ordförande i styrelsen för Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Håkan Eklund som på halvtid nästan gör ett heltidsarbetet med tidskriften Skärgård.
Anledningen till hela seminariet, som hölls på Brudhäll och skolan, var att Skärgårds nu utkommit i trettio år.
– Att en finlandssvensk kvalitetstidskrift överlevt i trettio är värt att fira, ansåg Nina Söderlund.
Därför bjöd man medarbetarna (som oftast inte får något honorar) på seminariet.
Skärgård har i dag nästan 1.000 betalande prenumeranter och har ofta gjort uppmärksammade temanummer, också med Åland i fokus.
Seminariet avslutades i går med en utflykt till Källskär, besök på Peders aplagård, Kökar hembygdsmuseum och hos konstnären Satu Kiljunen. (jk)