DELA

Skapade konst för att hjälpa Haiti

Följderna av jordbävningen i Haiti är ännu högst påtagliga. Hjälpinsatser behövs under lång tid framöver.
Ett bidrag vill Tove och Amanda Chanfreau ge med sin konstutställning hos Röda Korset i Mariehamn. Allt som försäljningen av verken inbringar går oavkortat till Haiti via Röda Korset.
Amanda Chanfreau, som numera är verksam som konstnär i Mexico, kom i kontakt med Haiti och de svåra förhållanden som rådde där redan före jordbävningskatastrofen.


Ett fattigt land
Hon berättar att hon i augusti i fjol åkte för att hälsa på en väninna i Franska Guyana. Väninnans pojkvän som var från Haiti, men inte varit i landet på tio år, blev utvisad för att han saknade uppehållstillstånd och måste åka tillbaka till Haiti.
– För att hjälpa honom åkte jag och min väninna till Haiti i oktober och det blev en stark upplevelse. Situationen var redan då före jordbävningen kaotisk i landet. Det var mycket smutsigt och fattigt. Skillnaden mellan Haiti och Dominikanska republiken, där jag också varit, är stor trots att de är delar av samma ö.
– Sedan när jordbävningen inträffade tänkte jag hur det kunde vara så orättvist att också detta skulle drabba Haiti.


Ville hjälpa
Amanda berättar att hon redan före jordbävningskatastrofen funderat på att göra något för att hjälpa haitierna och nu fick måste det bara bli av.
Amanda och mamma Tove har ställt ut tillsammans också tidigare, på Bagarstugan i Mariehamn 2006, och nu frågade hon om Tove ville göra en utställning tillsammans med henne för Haiti.
– Jag har inte som Amanda varit där men jag har ju tagit del av vad som hänt och det har inte varit svårt att bli berörd, säger Tove som genast tände på idén.


Barn och kaos
Amandas del av utställningen bygger på fotografier som hon tog under vistelsen i Haiti, i bilderna är det centrala barn som är släktingar till hennes vänner. Hon har använt sig av blandteknik med teckning, akvarell och collage.
Tove har gjort två serier om fyra bilder var.
– Jag har velat visa en förändring från lugn och harmoni till kaos, förklarar hon.
I den första serien ser vi hur lugnet i ett djungelliknande naturlandskap övergår i kaos och i den andra hur krukor i prydliga rader efter hand hamnar huller om buller och störtar i havets djup.


Pengar behövs
Röda korsets verksamhetsledare Stefan Simonsen som nyss återkommit från en månadslång arbetsresa till Haiti är mycket glad över utställningen.
– Verkligheten är sådan att det kommer att behövas stora insatser, mycket pengar, innan återuppbyggnaden är klar. Själv bodde jag i en stad där 80-90-procent av husen var förstörda, i en klosterskola där 52 av eleverna omkommit till följd av jordbävningen.


Når sitt mål
I samband med presskonferensen kring utställningen uppmanade Tove Chanfreau Simonsen att bekräfta att medlen som går via Röda Korset inte fastnar i administration utan når sitt mål.
Simonsen säger att medel som insamlas här verkligen når sitt mål. Han hänvisar till den diskussion om höga arvoden till styrelsemedlemmar i Röda Korset som pågått i Sverige men konstaterar att förhållandena här inte är de samma..
– I Finlands Röda Kors har varken styrelsemedlemmarna eller ordföranden Erkki Liikanen några arvoden, framhåller Simonsen.
Det samma gäller också för Ålands Röda Kors-distrikt.


I skyltfönstren
Vernissage på utställningen är det i Röda Korsets nya lokal i Kursgården i Mariehamn på fredag, den 16 april, kl. kl. 19 och utställningen kan ses till den 12 maj. Efter vernissagen ställs samtliga verk ut i två skyltfönster mot Styrmansgatan..

JAN KRONHOLM