DELA

Sju fick stöd, fyra bordlades

Kulturnämnden i Mariehamn har fördelat en rad projektbidrag till föreningar och grupper. Flera ansökningar bordlades för vidare diskussioner. Bilden från Vera-festivalen som fick mest.
Sju kulturprojekt blir delaktiga av det stöd som kulturnämnden fördelade vid sitt möte i veckan. Följande får bidrag:
n Kulturföreningen Katrina, för Katrina kammarmusik den 2–7 augusti, 5.000 euro.
n Filmklubben Chaplin, för filmfestivalen Vera den 3–7 mars, 7.000.
n Förbundet Ålands sjödagar, för sjödagarna 13–18 juli, 5.000.
n Ålands orgelfestival, för fem konserter i Mariehamn 27 juni–3 juli, 1.200.
n Kulturföreningen Katrina, för tre digitala operaföreställningar på Alandica – om de tekniska förutsättningarna finns, 1.500.
n Föreningen Bild- och formskolan, för utställning under barnens litteraturdagar i april, 660.
n Stockholmsbandet Oriel Joans (med två åländska medlemmar), för färdigställande av vinylskiva och spelning på Bastun i Mariehamn, 1.500 euro.


Rätt tid för jazzen?
Bordlagd blev Alandia Jazz anhållan. Nämnden vill diskutera tidpunkten för evenemanget som nu är planerat att den 5-7 augusti och därför krockar med Katrina kammarmusik som länge hållits den här augustiveckan. Alandia Jazz flyttade i fjol sin festival från juli till augusti.
Bordlagd blev också Mariehamns pensionärsförenings anhållan som gäller en finlandssvensk storträff med kulturprogram den 10 november. Nämnden vill veta mera om vad kulturinslagen består av.


Övrig finansiering?
Organisationen Hej Ålands ansökan om stöd för en afrikansk festival 9-10 juli bordlades likaså. Nämnden vill ha mera uppgifter, bland annat om hur man tänkt sig den övriga finansieringen av evenemanget.
Mariehamn Jazz & Blues ansökan för Mariehamn höstblues den 27-28 november blev också bordlagd. Nämnden vill ha ytterligare uppgifter om hur samarbetet mellan föreningen och Mariehamn Winter Jazz fungerat.


Inget för idrottsgala
Avslag blev det för en ansökan för idrottsgalan medan en ansökan för köpmannamässan hänvisas till stadens centralförvaltning.
När det gäller en ansökan för Köpmannamuseet fick kulturbyrån i uppdrag att utreda ett samarbete mellan Köpmannagården och Övernässtugan inför sommaren.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax