DELA

Sjömansskolan fick historik

Göte Sundberg har skrivit Ålands sjömansskola 50-års historik.
– Eftersom jag varit rektor för skolan i femton år, fann jag arbetet med historiken mycket intressant. Det var nästan som att gå hem igen.
I boken ingår bland annat statistik över hur elevantalet växt sedan starten.
– Ålands sjömansskola är den enda svenska sjömansskolan i Finland och det har betytt mycket för hela Svenskfinland. Jag har räknat ut att 44 procent av det sammanlagda elevantalet kommer från riket.

Strejk
Göte Sundberg höll ett föredrag om skolan till 40-års jubileet. Föredraget blev senare en artikel som publicerades i Sjöhistorisk årsskrift.
– Jag blev tillfrågad av rektor Bernt Bergman eftersom jag hade så pass mycket bakgrundsskunskap. Jag minns bland annat kalabaliken då Pommern skulle göras om till sjöfartsskola. Tack och lov förhindrades det, Edgar Erikson påpekade att rederiet aldrig skänkt Pommern för att hon skulle förstöras på det sättet.
Lokaliteterna var länge ett problem och det gick så långt att eleverna 1972 strejkade.
– Eleverna ledsnade och framhöll att de inte fick undervisning på likvärdiga villkor.
I historiken finns en sammanräkning på hur långt eleverna måste vandra per vecka för att komma till rätt stadsdel och lokal. Kockeleverna gick 23 kilometer i veckan, ekonomiföreståndarna 54 kilometer.
Det löste sig, som bekant. I januari 1975 inleddes vårterminen i den nya lokalerna.

Framtiden
Det största bekymret för framtiden menar Göte Sundberg är omorganiseringen av gymnasialstadiet.
– Man slår ihop tekniska linjen på yrkes med maskinlinjen på sjömans och kockutbildningen skall flytta till hotell- och restaurangskolan. För framtida sjömän behövs en annan utbildning är den för folk på land. På sjömansskolan har vi lärare som har sjöerfarenhet och det är oerhört viktigt att kunna förmedla.

Karin Erlandsson