DELA

Sjömannen har ett hål i hjärtat

Den danska romanen ”Vi, de drunknade” är den bästa boken om åländsk sjöfart.
Det sades i publiken när Carsten Jensen mötte sina läsare på Sjöfartsmuseet nyligen.
– Sjömannen är en universell figur, han vet allt om frihet – han längtar och har ett hål i hjärtat.
Det drogs många paralleller mellan Marstal på danska ön Ärö och Mariehamn när författaren Carsten Jensen berättade om tillkomsten av ”Vi, de drunknade”.
Likheterna som sjöfartsstäder har är många, trots att Marstal bara har runt 3 000 invånare.
– Det har kommit fram läsare både från Norge och Grekland och tackat mig för att jag skrivit om deras byar, berättade Carsten Jensen. Men det jag skrivit handlar om är Marstal. Sjöfartsbyar och städer är sin lika världen över, precis som sjömännen är lika.
Ett samband mellan de båda sjöfartsorterna Mariehamn och Matsal nämns i romanen.
Fyra segelfartyg från Marstal såldes till Gustaf Eriksons flotta på Åland, de hade kvinnonamn som Susanna och Claudia, men lär ha döpts om.
Partsrederier var vanligt både här och där.
En viktig sak som däremot skiljer Marstal och Mariehamn åt är att på Åland fanns jordbruksmarker, på Ärö saknades det.
– Att söka sig ut på sjön blev den naturliga näringen. De obesuttna gav sig ut till friheten på sjön. Därmed fick sjömännen se andra delar av världen och lärde sig att det finns andra kulturer och andra sätt att leva på än det man är van vid hemifrån. Sjömannen har lättare för att förstå främlingar, sa Jensen. Bönder är mer misstänksamma.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman