DELA

Sjökvarteret inspirerar utanför Åland

Mariehamns sjökvarter är känt också utanför Åland.
Då Skellefteå kommun utreder möjligheterna till att lyfta fram sitt kustkulturarv, så låter man sig inspireras av Mariehamns sjökvarter.
Under gårdagen gjorde näringslivsutvecklare, politiker och museifolk ett studiebesök bland bodar och båtbyggen i Österhamn.
– Jag tror att orsaken till att Mariehamns sjökvarter är ett så populärt besöksmål, är att det är en plats som lever. Det händer många olika saker: Det finns museum, båtbyggen pågår för fullt, man kan äta mat och köpa hantverksarbeten. Det sjuder av en aktivitet, som kommer underifrån – det är båtbyggarna själva och andra engagerade som ser till att saker händer, säger Annika Sander, en av representanterna från Skellefteå.
Annika Sander berättar att Skellefteå kommun har en stor samling gamla bruksbåtar, som innefattar Norra västerbottens alla båttyper. Lokalerna där båtarna ställs ut är dock undermåliga, och nu utvärderar man vilka alternativ som finns för att båtarna bättre ska kunna komma till sin rätt.
Sander har anlitats av Skellefteå kommun för att genomföra utvärderingen. Tillsammans med näringslivsutvecklaren Tomas Öhlund, Bert Öhlund från kommunalrådet, arbetarkommunens och båtmuseets ordförande Carin Lundberg, samt museichef Ing-Mari Danielsson besökte hon under gårdagen Mariehamn för att ta sig en titt på sjökvarteret. Jerker Örjans från sjökvarteret visade dem runt.

Drivs på sparlåga
– Det händer varje år att någon kontaktar oss utifrån och vill göra studiebesök här. Förra året kom det en grupp från Norge och en grupp från Ronneby i södra Sverige. Ibland känner man att våra egna politiker inte riktigt förstår hur uppskattat sjökvarteret är. Det drivs på sparlåga, vi har till exempel varit tvugna att ta lån för att utveckla området, trots att det är en stiftelse som ägs av Mariehamns stad, säger Örjans.
Annika Sander menar att ett sjökvarter i Skellefteå skulle vara önskvärt av två skäl.
– Dels för att bevara vårt kulturarv, dels för att locka folk till staden. Här i Mariehamn är sjökvarteret en riktig turistattraktion och samma potential finns nog i Skellefteå. Vårt ”båtmuseum”, som faktiskt inte är ett riktigt museum, utan mer som en utställningslokal, lockar till sig mellan 45.000-70 000 personer varje år, säger hon.
Hon framhåller att hon tror att alla kan tilltalas av en sådan miljö.
– Man kan både äta, se och göra här. Det finns en lycka i verksamheten. Jag var här första gången då Albanus byggdes. Sedan dess har det hänt otroligt mycket här, menar Sander.

Intressant
De från Skellefteå kommun som följt med henne, tycker att studiebesöket i sjökvarteret varit intressant.
– Jag tror att sjökvaretets styrka är att det bygger på ideellt arbete. Sådana verksamheter där det finns ett engagemang som kommer underifrån tenderar att överleva, säger Carin Lundberg.

LINNEA TILLEMA


Foto: ANDREAS DIENERT