DELA

Sjöfartsläroverket får K-märkning

Nu skall landskapsregeringen anhålla om K-märkning för Sjöfartsläroverket.
Motiveringen till k-märkningen är att Mariehamns stad skall skydda de offentligt ägda, kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i staden. Frågan initierades som en markering för bevarandet av kulturarvet inför firandet av stadens 150-års jubileum.
Bland de aktuella objekten finns det landskapsägda Sjöfartsläroverket, en av stadens arkitektoniskt mest värdefulla och monumentala byggnader, skriver man i pressmeddelandet.
– Landskapsregeringen vill genom sitt beslut visa initiativ för bevarandet av vårt gemensamma byggnadsarv och tillsammans med Mariehamns stad föregå med gott exempel, säger överantikvarie Elisabeth Palamarz.
Med hjälp av K-märkningsbestämmelserna kan man säkra ett långsiktigt skydd av husens utseende. Med tanke på de omfattande förändringar som redan skett i byggnadens interiör och även påverkat dess exteriör föreslås att bevarandet ska gälla läroverkets yttre fasader. (ke)