DELA

Sjlöbjörnar stöder Sjöfartsmuseet

Sjöbjörnarna, en förening för långfärdsseglare, fyller i år 75 år och vill med anledning av det uppmärksamma även Ålands sjöfartsmuseum. I går överräckte man 2.000 euro till museet som stöd för den kommande utbyggnaden. (På bilden överräcker föreningens kommodor Jaakko Tarkkanen donationen till musiechef Hanna Hagmark-Cooper.)
Sjöbjörnarnas kommodor Jaakko Tarkkanen berömde sjöfartsmuseet, dess samlingar och verksamhet i samband med att donationen överlämnades. Han erinrade också om den betydelse som Åland sedan länge har i föreningens verksamhet.
– Sedan 1965 har vi haft en egen hamn på Storogskär i Föglö. Hamnen besöks årligen av omkring 500 sjöbjörnar och med besättningsmedlemmarna inräknade blir det omkring 2000 personer. Minst lika många besöker också Mariehamn och andra åländska gästhamnar.
Tarkkanen berättade dessutom att man arrenderar en hamn på Jomalön i Geta. I området mellan Kotka och Raumo upprätthåller man med frivilligt arbete ett trettiotal hamnar. Även i Sverige har föreningen en hamn.


Beundrar Åland
– Som långfärdseglare hyser vi stor respekt och beundran för Ålands stolta sjöfartstraditioner, om vilka ert världsunika museum bär vittne, sade Tarkkanen vid överlämnandet av donationen.
Museichef Hanna Hagmark-Cooper tog emot donationen och berättade i sitt tacktal att museet öppnat ett särskilt konto för pengarna.
– Vi hoppas att de skall följas av andra liknande donationer, sade hon.
Merikarhut-Sjöbjörnarna rf, som är en tvåspråkig förening, grundades år 1933 och har omkring 2.600 medlemmar. I dess båtregister finns omkring 1.100 båtar, de flesta av dem segelbåtar. Medlemmar finns också i Sverige och några få även på Åland.


Miljöarbete
Föreningen arbetar för att bevara skärgården och havsområdena som rena och levande miljöer. Enligt Tarkkanen torde föreningens miljöprogram vara bland de mest heltäckande bland båtföreningarna i Finland och man har understött John Nurminen-stiftelsens projekt för att hålla Östersjön ren.
Med vid överlämnandet av donationen på torsdagen var Sjöbjörnarnas vice kommodor Pekka Österlund och Nils-Erik Sonntag, hamnvärd på Storogskär. Bland mottagarna fanns museipersonal och medlemmar i Sjöfartsmuseets styrelse.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax