DELA

Seffers på Vårdö visar vägen

Seffers hembygdsgård på Vårdö hör till de museer som gått in för att ta en frivilig sortiavgift i stället för entréavgift. Och det ger klirr i kassan, menar Christian Pleijel, som är projektledare för skärgårdsmuseer.
Han framhåller det kvinnliga ledarskapet. Det är marthaföreningen som driver museet.
Christian Pleijel har följt upp hur verksamheten utvecklats vid Seffers.
År 2005 hade museet öppet 15 dagar och fick 111 besökare som betalade 1 euro var i inträde (utom några, som var barn). År 2006 ändrade man strategi och hade inget inträde.
Man höll öppet 21 dagar öppet och ställde en gammal smörtina på ett bord vid utgången med en skylt om att bidrag tacksamt emottages. Besökarna ökade till 256 personer och intäkterna till 140 euro – frivilligt betalda bidrag.


Över 500 besökare
Nu har en sommar till passerat. (Nyan har tidigare berättat om sommarens utställning i museet med dockor som tema.)
– Museet har haft öppet 30 dagar och har tagit emot 465 besökare. Två bussgrupper är bokade i september varför det totala besöksantalet 2007 blir cirka 505. Ingen inträdesavgift, samma smörtina och samma blygsamma skylt som förut har givit 342 euro i intäkter, skriver Pleijel.
Han konstaterar att vårt samhälle är uppbyggt kring principen ”betala först och konsumera sedan”. Vi betalar för maten vi handlar innan vi ätit den, vi betalar för boken innan vi läser den, vi betalar inträde till biografen innan vi ser filmen. Även på en restaurang görs priset upp innan vi äter (det står på menyn), fast vi betalar när vi ätit klart. Är det vi får dåligt, får vi klaga. Det krävs mod och kreativitet för att finna vägar runt denna princip.


Frikostiga
– Det är därför man blir så glad när man ser att antalet besökare på Seffers bara ökar och ökar, liksom intäkterna. Många besökare är barn (45 st), de betalar ingenting. Till exempel letter (30 st) och fransmän (9 st) förstår inte vad det står på skylten bredvid smörtinan. Återigen andra är bussgrupper som kan vara desto mer frikostiga
– Pansarbåtarnas intresseförening gav 2 euro per person, heder åt dem, hälsar han.
Det var professor Otto Andersson som skapade Seffers och skänkte det till Marthaföreningen och det är fortfarande marthorna som leder och sköter museet.
– Genom att våga tänka och handla annorlunda har de gjort sitt lilla museum tillgängligt för mångdubbelt fler. Måste det vara kvinnor som styr för att vara så modig och kreativ i museernas värld? Jag tror att professor Andersson kan vara nöjd och stolt, skriver Pleijel. (jk)