DELA

Savoyfastigheten till salu

Bio Savoys framtid aktualiseras nu på nytt. Delägarna i fastighetsbolaget beslöt strax före påsk att bjuda ut fastigheten på den öppna marknaden och har gett uppdraget till mäklare.
Det erbjudande man gav staden i fjol har tillsvidare inte resulterat i något konkret.
På torsdag överlämnar även filmklubben Chaplin sin namninsamling för Bio Savoy till landskapsregeringen.
Som Nyan tidigare berättat meddelade de nio delägarna i Savoyfastigheten i juni i fjol genom ett brev till stadsstyrelsen att man var villig att diskutera både en försäljning och ett långsiktigt hyreskontrakt för fastigheten med staden. Då var de slutliga besluten om bygget av kultur- och kongresshuset ännu inte fattade och det fördes en diskussion om skapandet av utrymmen för kulturaktiviteter.
I brevet skrev man bland annat: ”Möjligheterna till utveckling av fastigheten är många, både inom den befintliga byggnaden och med beaktande av den outnyttjade byggnadsrätt som finns på fastigheten.”
Kulturminister Camilla Gunell aktualiserade på hösten ett förslag om att Nordiska ministerrådet skulle kopplas in och att man borde skapa utrymmen för Nordens institut på Åland i fastigheten och på det sättet göra det möjligt att rusta upp och rädda den. Någon enighet torde dock inte ha nåtts i frågan inom landskapsregeringen.

Bordlagt
Kulturnämnden i staden gav på hösten ett positivt utlåtande i frågan, men sedan dess har ärendet inte avancerat. Veronika Häggblom, som av delägarna i fastigheten utsetts till sammankallare och ombud i frågan, säger att man inte fått ett direkt avslag av staden.
– Frågan torde vara bordlagd i stadsstyrelsen. Vid det möte som delägarna höll strax före påsk konstaterades att frågan står på samma ställe som för ett år sedan och att man inte kan vänta ytterligare ett år på att någonting skall hända. Därför beslöt man nu att bjuda ut fastigheten på den öppna marknaden för att på det sättet utröna vilket intresse som finns för den.

Har potential
Hon konstaterar att den centralt belägna tomten har stor potential. Utöver den av Erik Bryggman ritade och kulturhistoriskt värdefulla biograffastigheten i funkisstil finns ytterligare byggnadsrätt outnyttjad på tomten. Det hus med bostäder och affärslokaler mot Ålandsvägen som Bryggman också ritade kom aldrig att förverkligas.
– Delägarna har dock inte praktiska möjligheter att rusta upp och bygga ut fastigheten på egen hand, säger Häggblom.

Gärna biograf
När det gäller biografverksamheten understryker Veronika Häggblom att delägarna i fastigheten gärna ser att den kan fortsätta. Tom Andersson som driver Bio Savoy är med en fjärdedel den största enskilda delägaren och helt införstådd med de åtgärder som nu vidtas.
– Några definitiva beslut är ju ännu inte fattade, men vi behöver komma vidare, konstaterar Veronika Häggblom.
Nyan har inte kunnat nå Tom Andersson för en kommentar, men för den omedelbara framtiden kan konstateras att Savoy efter denna vecka torde hålla en paus i sin verksamhet på ett par veckor för att sedan återkomma med ytterligare några filmer i maj innan det blir dags för det sedvanliga sommaruppehållet.

Namninsamling
På torsdag skall filmklubben Chaplin uppvakta landskapsregeringen i biograffrågan och överlämna resultatet av den namninsamling som sattes i gång inför filmfestivalen Vera. Mer än sexhundra har tecknat på, berättar Pia Rothberg-Olofsson, ordförande i Chaplin.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax