DELA

Sanna Tahvanainen gör barnboksdebut

Sanna Tahvanainen debuterar som barnboksförfattare. I vår ger Schildts ut hennes ”Silva och teservisen som fick fötter”.
Schildts tar också i distribution en bok om Äppelö av Göte Sundberg.

Sanna Tahvanainen skriver i sin barnboksdebut om flickan Silva som bor i ett hus omgärdat av en hög granhäck.
Enligt förlaget skriver Sanna Tahvanainen i sin första barnbok om föräldrar som vacklar i hälsa men inte i kärlek, ”och om barns förmåga att vid behov lappa på där det brister i omgivningen.Sari Airola har illustrerat boken, som beräknas utkomma i april.
Göte Sundbergs bok om Äppelö, som utges av Svenska folkskolans vänner, har Schildts tagit i distribution. Boken har underrubriken ”Allmogeliv, skeppsbyggeri och sjöfart”.
Utgångspunkterna i skildringen är Äppelö i Hammarlands norra skärgård och skeppsbyggmästaren Johan August Henriksson som byggde hela 15 fartyg.
Läs mera i dagens, onsdagens, tidning.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax