DELA

Samtal med mödrar i installation

Det pågår en global flyttningsrörelse på vår jord. Unga bryter upp för att finna utkomst och trygghet eller undan krig och oroligheter. Kvar blir en äldre generation.
Om detta handlar den utställning av konstnären och konstteoretikern Mieke Bals från Holland som i dag öppnas i Kakelhallen. (På bilden kultursekreterare Mervi Appel med några av de tv-apparater där intervuerna visas.)
Mieke Bals (f. 1945) utställning ”Nothing is missing” (Ingenting fattas) är en videoinstallation där filmade intervjuer med sex mödrar från olika delar av världen visas i sex olika tv-apparater. Apparaterna, som kommer från Sedins tv-service, finns utplacerade i ett vardagsrum med lite sjuttiotalsprägel som byggts upp inne i Kakelhallen.
Bakom utställningen står galleri Kakelhallen, Öppna högskolan, Ålands mångkulturella förening och Emmaus-Ålands fredsförening som fått fria händer att utforma miljön. Mycket av inredningen kommer från Emmaus möbelretur.


Konstens betydelse
Kultursekreterare Mervi Appel, som under studietiden vid Åbo universitet kom i kontakt med Mieke Bals, hennes konst och konstteorier, har tagit initiativ till utställningen och säger att Bals intresserar sig för den visuella konstens betydelse för de narrativa (berättande) teorierna och den visuella kulturens roll i utvecklingsprocesserna i samhället och möjligheterna att delta i denna process.
– Respekt är något av ett nyckelord för Mieke Bals, säger Mervi Appel.
De intervjuer som visas i installationens tv-apparater är filmade av Bals men det är inte hon själv som intervjuar. I stället låter hon närstående människor föra samtal med mödrarna. Samtalen förs på mödrarnas eget språk men filmerna är försedda med text på engelska.


På hembesök
Vardagsrumsmiljön och fåtöljerna kan ge en känsla av att utställningsbesökaren befinner sig på besök hemma hos de kvinnor som ses berätta på tv-skärmarna. I den skriftliga beskrivningen av installationen sägs att den indirekt utgör ett monument över de mödrar som övergavs, berövade sin mest älskade.
För några år sedan ställde Mieke Bals ut i Åbo på ett fotocentrum som Kakelhallen också tidigare haft samarbete med. Mervi Appel sökte senare kontakt med konstnären och åkte i fjol till Holland för att se den utställning som nu kommit till Kakelhallen.


Vernissage, föreläsning
Mieke Bals var själv inte med när utställningen presenterades i går men är i dag närvarande vid vernissagen som hålls kl 15-17. Kl. 18-19.30 följer sedan en föreläsning i öppna högskolans auditorium där Mieke Bals talar under rubriken ”Contact Across Divisions of Facing Separation”. Här medverkar som moderator Mia Hannula, forskare vid Åbo universitet, som studerat och skrivit om Mieke Bals.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax