DELA
Foto: Jonas Edsvik

Sally Salminen lyftes fram som Nobelpriskandidat

Sally Salminens Katrina var internationellt framgångsrik finländsk roman redan innan Mika Waltari.

Helsingin Sanomat slog upp den finska nyöversättningen av romanen stort i söndags.

Litteraturhistorikern och kulturjournalisten Pekka Tarkka skriver om både romanen och Sally Salminens liv. Han jämför även Salminens och Volter Kilpis skärgårdsskildringar. Salminens far Hindrik Salminen var uppvuxen Gustavs där även Kilpi var bosatt.

Sommaren 1938 bjöd Kilpi in Salminen till Gustavs skriver Tarkka. Mötet mellan de två författarna blev av allt att döma lyckat. Tillsammans bekantade de sig med Salminens fars hembygd och samtalade under några dagar.

Även om författarnas karriärer kan ses som varandras motpoler – Salminen var världskänd genast i början av sitt författarskap medan Kilpi under sin livstid endast lästes av en liten skara – verkar de ha respekterat varandras författarskap, skriver Tarkka.

Vad författarna samtalade om är inte känt, men Kilpi spekulerar att den gemensamma bakgrunden i sjöfartssamhället säkert gav upphov till många många samtalsämnen. Kilpi som inte rest mycket kanske även använde den världsvana Salminen som källa till sitt oavslutade verk Gulliverin matka Fantomimian mantereelle (Gullivers resa till kontinenten Fantomimia).

Tarkka nämner även att två ledamöter i Svenska Akademien lyfte fram Salminen som möjlig Nobelpristagare i slutet av 1930-talet. Med andra ord var hon F. E. Sillaanpääs största konkurrent om priset