DELA

Sally Salminen fick minnessten

En enkel natursten i åländsk granit med en minnesplatta som erinrar om Ålands bäst kända författare. I går, på självstyrelsedagen, avtäcktes minnesstenen över Sally Salminen intill hennes enkla barndomshem i Vårdö Vargata.
Många Vårdöbor och även andra hade mött upp under de vackra björkarna i Vargata till den enkla men högtidliga avtäckningen. Vice lantrådet Britt Lundberg förrättade avtäckningen och berättade i sitt tal om Sally Salminens levnad och hennes internationell uppmärksammade författarskap.
Att skapa ett minnesmärke över Sally Salminen i Vargata var ett led i firandet av författarens hundraårsminne 2006. Till jubileet instiftade landskapsregeringen också Sallypriset som hunnit utdelas ett par gånger.

Ingen Serafia
Innan man gick in för att skapa den minnessten som nu invigs var – som Nyan tidigare berättat – ett annat projekt på gång. Lanskapets konstnämnd hade gett skulptören Pauliina Turakka Purhonen i uppdrag att utforma ett förslag. Turakka Purhonen skulpterade Serafia, en gestalt ur ”Katrina” som skulle sitta på bergsknallen där minnesstenen nu står.
Förslaget föll dock inte i god jord lokalt – det befarades bland annat att Serafia kunde tas för Sally själv – och så fick konstnämnden i uppdrag att ta fram en minnessten.
I sitt tal erinrade Britt Lundberg om den framgång som Sally Salminen fick med genombrottsromanen ”Katrina”, som renderade henne förstapriset i Wahlström & Widstrands romanpristävling 1936 och blev en bästsäljare översatt till ett tjugotal språk.

”En stark kvinna”
– Sally Salminen hade en stark känsla för kvinnofrågan. Hon uppmärksammade orättvisor och nedsättande tal och var inte sen att kommentera och försvara. Hade hon varit man hade hon kanske blivit kapten eller redare, men eftersom hon var kvinna var detta omöjligt. Litteraturen blev i stället hennes väg till framgång, sade Lundberg.
Ministern berörde också romangestalten Katrina, en ung österbottnisk kvinna lockad till Åland med falska förespeglingar.
– En stark kvinna som kämpar för sig och sitt i den skärgårdssocken hon hamnat i.
Med minnesstenen, som är en gåva från landskapsregeringen till Vårdö kommun, vill man, enligt Lundberg hedra Sally Salminens minne och gärning.
– Jag vill framföra hela det officiella Ålands hälsning och uppskattning för Sally Salminen, sade Lundberg och avtäckte stenen.

Sommarpsalm
Efter avtäckningen framförde tenoren Mikael Fagerholm Jack Mattssons och Lars Huldéns vackra sommarpsalm ur musikteatern ”Katrina”.
Fagerholm framförde även andra sånger ur ”Katrina” till Kaj-Gustav Sandholms ackompanjemang vid den tillställning som följde i Vårdö bönehus. Där hölls tal av Karl Segefelt , som tillsammans med hustrun Ingabritt innehar upphovsrätten till Sally Salminens litterära produktion. Ingabritt Segefelt är Sally Salminens systerdotter.

”Seriöst och värdigt”
Karl Segefelt konstaterade att Sally Salminen var ledsen över att det officiella Åland inte visade henne någon särskild uppmärksamhet under hennes levnad men han ansåg att man nu hedrat henne på ett seriöst och värdigt sätt.
Även Victoria Lundgren, barn- och ungdomsbibliotekarie i Finström, höll ett anförande om Sally Salminen och landskapets kulturdelegation delade ut årets arbetsstipendier.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: Jonas Edsvik

jonas.edsvik@nyan.ax