DELA
Foto: Jonas Edsvik
En konflikt är "ljuslågan" som texten kretsar kring och som får läsaren att bry sig. Så resonerar Karin Erlandsson när hon börjar skriva en roman.

Så hittade Karin Erlandsson ”Hem”

Romanen ”Hem” skulle handla om hennes egen släkt. Men Karin Erlandsson hittade ingen konflikt som skulle gripa tag i läsaren. I stället blev det tio berättelser om olika kvinnor.