DELA
Foto: Anouk de Vries<07_Bildrubrik>PENGAR TILL KONSTEN Svenskfinland har rekordmånga fonder som stöder kulturlivet.

Så här får du kulturstipendium

Var konkret, noggrann och strunta inte i budgeten.

Åsa Rosenberg är Ålands regionombudsman för Svenska kulturfonden,
och ger svaren på frågorna kulturarbetarna ställer sig i november.

Vem får söka stipendium?

– Enskilda, arbetsgrupper och föreningar som är verksamma inom kultur eller utbildning och som har en koppling till det svenska i Finland.

Vad betyder ”en koppling till det svenska i Finland”?

– Verksamheten som ska genomföras ska ha en relevans för det svenska i Finland. Det behöver inte betyda att man är bosatt i Svenskfinland eller att man är finlandssvensk. Verksamheten ska på något sätt vara kopplad till det svenska i Finland.

Räcker det om man är finlandssvensk?

– Ja, det är ett av kriterierna som kan finnas. Många konstnärer undrar till exempel hur man kan veta att konst har relevans för det svenska i Finland, men om konstnären är uppväxt som svenskspråkig i Finland produceras konsten ur det svenska perspektivet.

Räknas Åland till Svenskfinland?

– Definitivt.

Vad är projektstipendium?

– Ett projekt har per definition en given startpunkt och en given avslutningspunkt. Det är en verksamhet som pågår under en viss tid.

Har det någon betydelse om man fått stipendium tidigare?

– Vi har ingen kvotering i utdelningarna. Huvudsaken är att projekten är relevanta, om de är återkommande eller nya har ingen betydelse. Många verksamhetsformer vi stöder har pågått länge.

Vad är arbetsstipendium?

– Det är ett stipendium på 24 000 euro fördelat på ett år till yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare. De ska ha möjlighet till arbetsro eller till förkovring. Det finns ett-, två- och treåriga stipendium. Det är ett attraktivt stipendium som många vill ha, och det är viktigt att man i sin arbetsplan är konkret. Man ska inte bara insupa inspiration under ett år.

Vilket är ditt bästa tips för att få pengar?

– Satsa på en bra ansökan, fundera på vad du ska göra och ta reda på vad som är möjligt för oss att stöda. Det finns många behjärtansvärda ändamål som Svenska kulturfonden inte kan stöda för att det inte är i donatorernas vilja.

Är budgeten viktig i ansökan?

– Budgeten är jätteviktigt, den ska man inte hoppa inte över. Räkna upp de kostnader som finns, till exempel arbetsinsats och marknadsföring, räkna också upp inkomsterna. Det finns alltid kostnader, och de ska definieras. I november får vi in 4 000 ansökningar, och de tävlar mot varandra. Om vi får in två ansökningar av två personer som vill skriva en bok, och den ena ansökan är välgjord … ja, då är det den som beviljas.

Blir ansökan också ett test på hur seriös den sökande är, typ: om man inte får ihop en ansökan, hur ska man då få ihop en bok?

– Jo, men så blir det ju. Det lönar sig också att börja arbeta med sin ansökan i god tid innan deadline, och att höra av sig om något är oklart. Vi tjänstemän är tillgängliga och svarar gärna på frågor. Många ringer sista dagen, så vi rekommenderar att man hellre ringer tidigare i november.

Svenska kulturfondens ansökningsperiod pågår fram till sista november. På onsdag mellan klockan 17.30 och 19.00 håller Åsa Rosenberg en infoträff på Nordens institut på Åland.