DELA

Ryska tiden i nytt biografiband

Den som är intresserad av personhistoria får snart tillgång till en ny guldgruva. ”Biografiskt lexikon för Finland” kommer med sin andra del i januari. För perioden mellan 1809 och 1917 presenteras 444 personer.
Det är Svenska litteratursällskapet som med stöd av Svenska kulturfonden och undervisningsministeriet ger ut detta storverk som totalt skall omfatta 1.600 personbeskrivningar i fyra band.
På finska finns sedan ett antal år verket ”Suomen kansallisbiografia” (Finlands nationalbiografi) i tio band och många av artiklarna i det svenska verket är översättningar från det finska materialet, enligt en överenskommelse med Finska litteratursällskapet som står bakom det verket.

Står på egna ben
Enligt Henrik Knif, som är huvudredaktör för ”Biografisk lexikon för Finland”, är det dock inte fråga om några översättningar ord för ord utan ”texter som står på egna ben”.
– Mycket tid har vi i översättningsarbetet lagt ned på att gå till de svenska originaltexterna när det gällt citat. Vi kan ju inte översätta finska citat som bygger på svenska originalkällor, förklarar han.
Många helt nya artiklar har också tillfogats. Utgångspunkten har varit personernas anknytning till och betydelse för Svenskfinland.

Avvägningar
Verkets första del omfattade den svenska tiden i Finland och den som kommer nu behandlar den ryska tiden fram till självständigheten 1917. I båda ändar finns naturligtvis personer som varit verksamma både före och efter och då har man fått göra avvägningar.
– Så finns till exempel biskop Jakob Tengström med i den andra delen trots att han var verksam också på 1700-talet, medan marskalk Mannerheim hänförts till självständighetstiden trots att han var verksam långt tidigare.
När det gäller biografierna i den del som utkommer i januari konstaterar Knif att de bland annat bjuder på de stora namnen inom det finländska nationsbyggandet under 1800-talet.
Runeberg, Topelius, Snellman, Lönnroth, var ju alla verksamma under den här tiden.

Åland nämns ofta
Ålänningar finns också med och även många personer som i något skede verkat på Åland.
– På detta sätt finns Åland omnämnt i många sammanhang, konstaterar Knif.
I den del som nu utges kan man, bland ålänningar och personer som haft anknytning till Åland, finna till exempel: Frans Peter von Knorring, Karl Emanuel Jansson, Emma Irene Åström och Reinhold Hausen samt flera av de konstnärer som kom till Önningebykolonin, som Victor Westerholm, Hanna Rönnberg och Elin Danielson Gambogi.
Redan nu arbetar verkets redaktion för fullt på självständighetstiden som presenteras i två band. Arbetet skall vara klart under 2010 och hela verket utgivet följande år.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax