DELA

Romantiskt på Lemlandsorgeln

Den nya romantiska orgeln i Lemlands kyrka kommer man att kunna höra också på skiva inom ett par veckor. Diplomorganist Ádám Kiss (bilden) har gjort en inspelning på den nya orgeln.
Att Åland fick en romantisk orgel tidigare i år var en händelse som väckte uppmärksamhet i kyrkomusikkretsar.
Att Ádám Kiss, som är kantor i Lemland-Lumparlands församling, själv är mycket inspirerad av den nya orgeln går inte heller ta miste på. Det är också framför allt för själva orgelns och orgelklangens skull som han velat göra skivan.


Intressant familj
Kiss konstaterar att den nya orgeln i Lemlands kyrka är ett mycket gott instrument.
– Den tillhör en mycket intressant familj, den fransk-romantiska, och har likheter med till exempel orgeln i Notre Dame i Paris även om det är en orgel av helt annan storlek.
– Det är orglar med en klangvärld som är ganska olik den som annars förekommer i Norden.
Men han påminner också om att alla orglar på sitt sätt är unika.
– Det finns inte två som är helt lika.


Konserter
Prov på den nya orgelns klang har man kunnat få vid ett par konserter under våren, dels vid själva invigningskonserten, dels när man vid påsktiden gav Frantz Liszts ”Via Crucis” under ledning av Judith Deáki.
Orgeln finns med i årets åländska orgelfestival veckan efter midsommar då både den inledande festhögmässan och avslutningskonserten hålls i Lemlands kyrka. Till hösten planerar Ádám Kiss också en konsertserie som han själv och olika gästande musiker skall stå för.


Från Bach till Frisk
Men inom kort kan man alltså bekanta sig med den nya orgeln på skivan som innehåller åtta spår med varierad orgelmusik, allt från Bach till Kjell Frisk. I det senare fallet handlar det om den musik som Frisk skrev till invigningskonserten, ”L’Orgue Fantastique”.
– Men framför allt bjuder skivan på romantisk orgelmusik, säger Ádam Kiss.
Det är Lemland-Lumparlands församling som ger ut skivan som har producerats av Bertil Anderssons Wätteros Musik. Ett gediget häfte med information både om orgeln och den musik som framförs skall finnas med.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax