DELA

Rivningstillståndet kan komma att omprövas

Upptäckten av den hotade husgrunden, Klinttorpet under PBS-huset, kommer troligtvis att leda till en ny undersökning om det beviljade rivningstillståndet från Byggnadsnämnden i Mariehamn.
– Om det visar sig att uppgifterna stämmer faller ärendet under fornminneslagen, säger Marita Karlsson som är vice ordförande i Byggnadsnämnden och tillika antikvarie på Ålands museibyrå.
Karlsson berättar för Nya Åland att det aldrig har hänt tidigare att ett rivningstillstånd från Mariehamns stad har ändrats på grund av att nya uppgifter har framkommit i ett ärende.
– För det första finns det få lämningar av äldre bebyggelse i Mariehamn men det har även hänt att nya fynd har varit förstörda när någon har uppmärksammat dem.
När kan en undersökning och ett beslut vara taget?
– Det är svårt att säga för det är ett nytt fall men förvaltningen är liten så det borde gå ganska snabbt, säger Karlsson.
Byggnadsnämnden tillämpar ingen särskild kontroll vid beviljandet av rivningstillstånd utan undersökningar kommer först på tal när ny information presenteras.

Planerar parkering
Landskapets bolag Ålands industrihus ab, som äger byggnaden och tomten, har planer respektive bygglov för att i nästa fas riva snickeriet och uppföra en tredje byggnad på platsen.
– Beslutet från Byggnadsnämnden säger att PBS-huset ska vara rivet senast 2010 eftersom vi behöver flera parkeringsplatser, bekräftar styrelseordföranden Roger Slotte.
Slotte och bolagets vd Agneta Erlandsson-Eklund har aldrig hört talats om någon husgrund och kan inte uttala sig om eventuella byggnadsåtgärder.
Hur går ni då tillväga med den nya informationen om husgrunden?
– Det måste ju utredas men det är upp till Mariehamns stad att fatta beslutet med tanke på de nya uppgifterna, säger Slotte.

Annan lösning
Klinttorpet är av historisk betydelse för Mariehamn, även om bara delar av grunden återstår, och den nya stadsarkitekten i Mariehamn, Sirkka Wegelius, menar att det inte nödvändigtvis måste byggas parkeringar över Klinttorpet och snickeriets husgrund.
– Man behöver inte riva Klinttorpet utan det går att lösa på andra sätt genom till exempel en underjordisk parkering men jag har förstått att det är en kostnadsfråga, säger hon.

NIKLAS E.W. ERIKSSON