DELA

Riddaren och pigan visar vägen

Nya skyltar för Kastelholms slott, framställda av konstnär Juha Pykäläinen, ska inte bara leda besökarna rätt utan också levandegöra det som hände mellan slottsmurarna genom tiderna.
De tre nya skyltarna, som bara är början på arbetet med skyltningsprojektet, föreställer bilder i naturlig storlek av människor som kunde ha vistats och bott där vid olika historiska tillfällen. Förutom de tre separata skyltarna har också en ny tidslinje tagits fram, där en stor Gustav Vasa ståtar i mitten.
– Vi ville lyfta fram Gustav Vasa och slottets glansperiod, men annars var tanken att skyltarna skulle visa anonyma personer som exempel på vilka som bodde här, berättar arkivarie Piotr Palamarz som tillsammans med verksamhetsledare Silvana Fagerholm-Sjöblom och Juha Pykäläinen suttit i arbetsgruppen bakom den nya skyltningen.


Svårt hitta rätt
Arbetsgruppen tillsattes redan 2006 av museibyrån för att reda ut hurudana skyltar man ville ha till slottet. Tankearbetet bakom skyltning vid fornminnen är antagligen mer grundläggande än de flesta tror. Skyltarna får inte störa upplevelsen men ändå vara attraktiva för besökarna, de måste vara upplysande men inte för detaljerade. De måste smälta in i miljön men ändå synas tillräckligt. En av grundtankarna bakom skyltarna vid Kastelholms slott var också att hjälpa besökare att börja självguidningen i rätt ända av slottet.
– Vi har nog diskuterat och förkastat många förslag. Innan vi fick tidslinjen på plats funderade vi också mycket på var den skulle placeras, säger Palamarz.
Det var först i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som diskussionerna inom museologin började kretsa kring själva skyltningen.
– Hela museologin förändrades när man började se kulturhistoriska platser som sevärdheter, sedan dess har mycket förändrats när det gäller filosofin bakom skyltningen, berättar Palamarz.


Passar med häxorna
Juha Pykäläinen framställde skyltarna med en ny typ av teknik som innebar att största delen av arbetet skedde via datorn. Bilderna är i grunden kolteckningar som scannats och sedan färglagts på dator. Skyltarna är också gjorda för att passa in med utställningen om häxprocesserna, vilket innebar en del extra arbete för konstnären eftersom de förra är gjorda efter en äldre teknik.
– För att få dem att passa in blev jag tvungen att prova mig fram med färgerna ett stort antal gånger. Och jag är van att arbeta med pensel, så den största utmaningen var att lära sig hantera bilderna på datorn, berättar Pykäläinen.
Skyltarna kommer i framtiden att få sällskap av flerSARA OTHMAN

sara.othman@nyan.ax

tfn 528 468

Foto: ERKKI SANTAMALA