DELA

Reservation i kulturdelegationen

Hannele Vaitilo (Lib) anmälde avvikande åsikt och reserverade sig skriftligt mot att kulturdelegationen den 26.5 beviljade sin medlem Robert Liewendahl (FS) ett litteraturstipendium.
– En medlem i Ålands kulturdelegation förvaltar makt som ställer honom i särställning, skriver Vaitilo, som är delegationens vice ordförande.
Kulturdelegationen beviljade Robert Liewendahl stipendiet på 1.000 euro för ett skådespel som han skall skriva om den åländska brandkåren. Hannele Vaitilo nämner i sin reservation att Liewendahl nyligen fick ett annat understöd på 4.500 euro av delegationen. (Det gäller det stöd som den 11 maj gavs Teater Alandica/Robert Liewendahl för att uppföra Strindbergs ”Fröken Julie” i Alandica.)

”Ohållbart”
– En medlem i Ålands kulturdelegation förvaltar makt som ställer honom i särställning. Genom att självmant upprepade gånger under samma budgetår söka stipendier och bidrag som privatperson från samma myndighet där han är ledamot ställer han Ålands kulturdelegation inför en svår och ohållbar situation, skriver hon.
Hon anser att den sökande riskerar att bli partiskt behandlad, att bli föremål för kollegialt godtycke och att minska allmänhetens förtroende för kulturdelegationen. Vaitilo menar att detta ”förorsakar ett systemfel i arbetet som är svår att hantera”.
– Det är ytterst känsligt och inte försvarbart att samtidigt vara aktiv politiker med många uppdrag och ännu aktivare kulturentreprenör i samma genre. Jag är medveten om allas personliga frihet att ansöka medel från kulturdelgationen. Trots det anser jag att enskilda ledamöter i kulturdelegationen så långt det är möjligt skall vara restriktiva med att under mandatperioden ansöka om medel som man har beslutanderätt till, skriver Vaitilo.

Vars och ens rätt
Kulturdelegationens ordförande Annsofi Joelsson (C) säger till Nyan att det är vars och ens rätt att reservera sig när man tycker att någonting inte är bra.
– Men vi har haft uppe frågorna om jäv med förvaltningschef Arne Selander och byråchef Jan-Ole Lönnblad och man har då konstaterat att det inte är fel om en ledamot ansöker men sedan får var och en avgöra om man bör jäva sig när beslut skall fattas.
– Vid vårt senaste möte, den 2 juni, behandlade vi förresten en ansökan från understödsföreningen för dansskolan där Hannele Vaitilo var undertecknare och då jävade hon sig. Och jag själv jävade mig när delegationen fattade beslut om litteraturstipendierna och en ansökan av Mirjam Öberg för hennes nya pjäs för Pellas ladugårdsteater kom upp, säger Joelsson som sitter med i arbetsgruppen för ladugårdsteatern.
På frågan om det är någon skillnad på personliga ansökningar och sådana som kommer från arbetsgrupper och organsiationer säger Joelsson att hon nog själv tycker att det är en viss skillnad.
– Men jävig är man ändå.

Svårt hitta personer
Joelsson konstaterar att Robert Liewendahl är en aktiv kulturperson och menar att det är svårt att hitta kulturaktiva på lilla Åland som inte skulle vara engagerade i olika sammanhang.
Robert Liewendahl uttrycker det själv så att det ”i det lilla samhället” alltid finns jävsproblem. Han säger att han blivit invald i delegationen på grund av sin kompetens i kulturfrågor men att han inte kommer att sluta skriva så länge det han gör efterfrågas och har respons hos publiken.
Han påminner om att det är helt lagligt att ansöka om medel fast man sitter med i delegationen men att man naturligtvis då får jäva sig.
– Sedan är det upp till delegationen att säga ja eller nej till en ansökan och vad det än blir så får man acceptera det.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax