DELA
Foto: Leo Sarling

Relationer med Ryssland i utställning

Ålands emigrantinstitut har tagit emot en utställning från Finlands Riksarkiv som behandlar relationerna mellan Ryssland och Finland från förhistorien fram till 1920.

Utställningen heter Pro Finlandia IV, och är del i en serie om Finland ur ett internationellt perspektiv.
Ålandsbördige Pertti Hakala från Riksarkivet har sammanställt utställningen Pro Finlandia IV. Temat är relationerna mellan Finland och Ryssland, som enligt Pertti Hakala sträcker sig tusen år tillbaks i tiden.

– Vi utgår från temat ”Finland 100 år”. Tanken är att se Finland ur ett yttre perspektiv och få en pedagogisk helhet.

Han säger att Finlands historiska utveckling sker i det fördolda och utan åthävor.

– Utställningen belyser hur Finland stegvis utvecklas. Landet antar en väsenskild utveckling från Ryssland.

Under 1800-talet var Finland ett ryskt storfurstendöme. Enligt Pertti Hakala förverkligades den progressive Alexander II:s demokratiska reformer under 1800-talet enbart i Finland, som fick en egen lantdag.

– Motsvarande utveckling var tänkt i Ryssland, men bromsades av politiker.

Han vill med utställningen närma sig historien med nya ögon.

Pro Finlandia IV kan under sommaren ses på Ålands emigrantinstitut, och på torsdagen visas den även i Mariehamns stadsbibliotek.