DELA

Rejält med kulturpengar till Åland

Åländska mottagare får i år del av drygt 100.000 euro i Åbolands svenska kulturfonds utdelning. Det största bidraget, 10.000 euro, går till barnens litteraturdagar. Kulturföreningen Katrina får 6.000 euro. (På bilden sångspelet ”Systrarna på Kökar” som får stöd för videoinspelning.)
Det är Åbolands svenska kulturfond som bland de regionala finlandssvenska fonderna har tagit även Åland under sina vingar. Utdelningen offentliggörs i dag, fredag. I maj sker den centrala utdelningen ur Svenska kulturfonden samtidigt som fonden firar sitt 100-årsjubileum.
Följande åländska mottagare blev delaktiga av Åbolandsfondens stipendier, sammanlagt 102.100 euro:
Brändö kommun, för anordnande av litteraturseminariet ”En vind från havet” på Brändö, 2.000 euro.
Sundström Greta, Brändö, för att underhålla med dragspelsmusik och sång på äldreomsorgshem i Österbotten och Åboland, 2.500.
Geta Kulturförening för att arrangera festivalen Geta poesi och visa i Geta, 1.200.
Frisk Grönberg Catherine, Hammarland, för genomförandet av projektet operaakademin opera.ax, 4.000.
Folkmusiklaget Kvinnfolk, Jomala, för en konsert och workshop med den svenska folkmusikgruppen Spel-Stinas, 1.000.
Jonsson Maria, Jomala, för inspelning av skiva med bandat material, folkmusik och intervjuer med Brunskärs Maja (1913-1997), riksspelman från Korpo, 2.500.
Kronholm Jan, Jomala, för färdigställande av en bok om fregattskeppet Concordia, den första finländska ostindienfararen, 2.000
Ålands 4H Distrikt, Jomala, för kursverksamhet till pojkar 10-17 år, 2.000.
Hembygdens Väl i Kumlinge, för ungdomsföreningens sommarteater, 2.000.
Hembygdens Väl i Kumlinge, för ett musik- och kulturevenemang i samband med Forneldarnas natt 2008, 1.500.
Sång och musik i Kumlinge, för att erbjuda alla ålderskategorier undervisning i sång och musik i Kumlinge, 1.000.
Visor så in i Norden, Kumlinge, för Visfestivalen på Kumlinge, 2.000.
Antons Vänner, Kökar, för folkmusikläger sommaren 2008 på fiol och cello för barn och vuxna, 2.000.
Hem och Skola på Kökar, för ett skolgårdsprojekt som genomförs med årskurs 5 på Kökar, 1.000.
Kökar hembygdsförening/ungdom, för videoinspelning av musikteatern ”Systrarna på Kökar”, 14 visor arrangerade för fiol och solosång, 3.000.
Kökar spelmanslag, för juniorverksamheten vid Kökar Spelmanslag, 700.
Kökarröster, Kökar, för aktiviteter och förberedelser inom kören Kökarröster för den finlandssvenska spelmansstämman på Kökar i augusti, samt övrig körverksamhet, 1.500.
Arbetsgrupp Pellas Ladugårdsteater, Lemland, för att sätta upp teatern ”Fest i kanelboden”, 2.000.
Alandia Jazz, Mariehamn, för att arrangera och genomföra Alandia Jazz Festival 2008, 4.000.
Arbetsgruppen Finlandssvenska Teatern, Mariehamn, för ett videokonstverk till Ålands konstmuseum om konflikten mellan vad vi konsumerar och vad vi gärna vill att andra ska tro att vi konsumerar, 1.500.
Arbetsgruppen Bloggteater, Mariehamn, för att genom teater undersöka och gestalta det rollspel som utövas inom ramen för bloggar, 1.500.
Arbetsgruppen för Mariehamn Winter Jazz 2008, Mariehamn, för finlandsvenska artisters medverkan i Mariehamn Winter Jazz 2008, 2.000.
Arbetsgruppen Litterära Albanuskryssningar, Mariehamn, för fyra litterära kryssningar sommaren 2008 med galeasen Albanus, 3.000.
Bild- och formskolan, Mariehamn, för studiebesök till Borgå konstskola och Annagårdens bildkonstskola i Helsingfors, 2000.
Brunnsberg Anders, Mariehamn, för trumlektioner med Joakim Ekberg i Uppsala, Sverige, 700.
Förbundet Ålands Sjödagar, Mariehamn, för arrangerande och utvecklande av kulturevenemanget Ålands sjödagar, 3.000.
Föreningen Hem och Skola vid Ytternäs skola, Mariehamn, för att fortsätta arbetet projektet Livslångt läsande, 2.000.
Isaksson Christoffer, Mariehamn, för fördjupningslektioner i klassisk gitarr i Åkersberga, Sverige, av gitarrpedagogen Per Skareng, 700.
Kulturföreningen Katrina, Mariehamn, för verksamheten, Konsertserien Katrina, konserter under lågsäsong samt musikkurs i ensemblespel i samarbete med Ålands musikinstitut, 6.000.
Liewendahl Robert, Mariehamn, för att skriva ett drama, ”Kvinnorna på Erkas”, om händelser på 1870-talet kring bondgården Erkas, 2.000.
Lundberg Mats, Mariehamn, för inspelning av popskiva, 3.000.
Mellberg Petter, Mariehamn, för att rekonstruera en traditionell historisk bruksbåt av åboländsk-åländsk typ, 1.000.
Whatclub (of Mariehamn), Mariehamn, för inspelning av cd-skiva, 1.500.
Ålands litteraturförening, Mariehamn, för åländska mästerskapen i estradpoesi (Poetry Slam) 2008, 500.
Föreningen Ålands orgelfestival, Saltvik, för Ålands XXXIV orgelfestival, 2.500.
Nieminen Riitta, Sottunga, för dock- och skuggteater om Franciscus från Assisi på Kökar, samt för utställningen ”Dockor och Masker” på Föglö sommaren 2008, 2.000.
Voigt Vibeke, Sottunga, för skrivandet av en roman grundad på kulturhistoriska studier av danska författarinnan Karen Blixens farfars föräldrars unika kärlekshistoria och samtidshistoria, 2.000.
Lundberg Leo, Stockholm, för skönlitterär verksamhet som riktar sig till all publik med svenska som modersmål, en uppföljare till novellsamlingen ”Den stora behandlingen”, 4.000.
Karlsson Carina och konstgrafiker Mari Stefansdotter för faktaboken ”Slottet på stranden” för barn, 2.000 euro vardera.
Sund Kultur, för Bomarsundsdagarnas kulturprogram, 2.000.
Ahlnäs Bo, Vårdö, för insamling av fakta och fotografier om busstrafiken och bussar i västra Åbolands skärgård, upprätthållande av en hemsida samt publicering, 2.000.
Alavainio Anne-Marie, Vårdö, för specialbarnträdgårdslärarstudier, 800.
Kumlinge byalag, Åland, för utvecklandet av verksamheten vid byalagets hembygdsmuseum, 1.500.
Vårdö by och Strömsby byalag, för produktion och uppförande av teaterpjäs med lokalhistoriskt tema vid Erkas postrotemuseum och hembygdsgård 2.000.
Ålands biblioteksförening/Barnens Litteraturdagar 2008, för att arrangera Barnens Litteraturdagar då författare och illustratörer med i huvudsak finlandssvensk inriktning besöker alla skolor på Åland, 10.000.
Ålands konstförening, Mariehamn, för konstbroschyr som sammanfattar konsten på Åland, 2.000 euro.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax