DELA

Redigare ansökningar om kulturstöd

Nu skall det bli redigare och enklare att ansöka om understöd från landskapsregeringens kulturdelegation. Delegationen har tagit fram tre nya ansökningsblanketter som också kan laddas ned från nätet. (På bilden Yvonne Törneroos och Jan-Ole Lönnblad från Kulturbyrån.)
Kulturkonsulent Yvonne Törneroos och byråchef Jan-Ole Lönnblad informerade i går om nyordningarna som är gjorda för att underlätta för de sökande och samtidigt göra behandlingen i kulturdelegationen smidigare och snabbare.


Tre blanketter
Yvonne Törneroos berättar att det nu blir en skild blankett för föreningarnas porjektunderstöd, som man liksom tidigare kan ansöka om tre gånger i året, den första januari, den sista april och den sista september.
För ansökningar om enskilda kulturstipendier och stipendier för arbetsgruppers projekt samsas på en annan ansökningsblankett och dessa kan ansöka två gånger per år, senast den 15 april och den sista september.
Den tredje blanketten som tagits fram gäller arbetsstipendier till enskilda personer. Liksom tidigare gäller här att arbetsstipendier söks en gång per år, senast den 15 april.
– På alla tre blanketterna har vi nu tryckt anvisningarna på första sidan och tanken är att man skall läsa igenom dem innan man fyller i blanketten, säger Yvonne Törneroos.


Helst i god tid
Både hon och Jan-Ole Lönnblad understryker också att ansökningarna skall vara inlämnade och registrerade den dag som anges och att det är välkommet att lämna in ansökningar i god tid.
Ansökningsblanketterna finns också på nätet men man kan inte ansöka elektroniskt.
– Vi är inte där ännu utan det krävs fortfarande en underskrift på varje ansökan, säger Lönnblad.
I framtiden menar han dock att det kommer att bli möjligt att sända in ansökningar elektroniskt.
– Det skulle också underlätta arbetet med ansökningarna i delegationen om vi slapp hantera så mycket papper, konstaterar han.


Viktigt redovisa
I anvisningarna på blanketterna understryks också vikten av att redovisa användningen av de medel man fått. Törneroos och Lönnblad menar att ålänningarna generellt är bra på att sända in redovisningar men erkänner att det inte finns tillräckliga resurser att gå in och mera på djupet analysera de uppgifter som lämnas.
Jan-Ole Lönnblad uppskattar att omkring två tredjedelar av kulturdelegationens arbete går ut på att granska ansökningar och bevilja understöd.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax