DELA

”Puss & Dra åt helvete” i Eckerö

Sebastian Johans ger ut en bok med essäer om nio åländska konstnärer. En utställning med samma tema kan beskådas i Eckerö hela sommaren.
”Puss & Dra åt helvete”, som visas på Eckerö post- och tullhus från midsommarafton fram till den sista augusti (samt 7–9 september), innefattar verk av nio konstnärer med Ålandsanknytning. Utställningen utgår från en nyutkommen bok med samma namn, där Mariehamnsfödda Sebastian Johans skrivit essäer om konstnärerna Kenneth Bamberg, Maria Duncker, Rita Jokiranta, Satu Kiljunen, Markus Kåhre, Henrika Lax, Johan Scott, Pauliina Turakka Purhonen och Jonas Wilén.
– Jag har kommit i kontakt med dem genom arbete med katalogtexter till Ålands konstmuseum, och insåg att jag känner till många av konstnärsskapen väldigt bra. De har blivit något av en grund som jag förhåller mig till i mitt yrke som kritiker, säger Johans, som till vardags bor i Uppsala och arbetar som frilanskritiker.
– Dagstidningskritiken är flyktig, vilket har sin charm, men jag ville skriva och tänka långsammare. Texterna i boken handlar oundvikligen mycket om mig, och min relation till verken, men jag strävar också efter att placera dem i ett större sammanhang, säger Johans.

Möten
Det utställda verken är inte enbart samma som i boken, utan utställningen har planerats som en egen helhet. Johans och den andra kuratorn Mervi Appel har fokuserat på att skapa rumsliga möten mellan verken.
– Många av verken handlar om att försöka förstå sin närmiljö och sina förutsättningar, säger Johans, och hänvisar därmed både till Satu Kiljunens porträtt av grannar och familjemedlemmar, Henrika Lax målningar av Helsingfors järnvägsstation och ett hus under uppbyggnad, och Johan Scotts jätteverk ”Nördliche Dämmerung” som består av enfärgade pannåer där Scott använt alla sina målartuber.
Tekniker som textilskulptur, konceptkonst, videoinstallation och fotografi finns också representerade.
– Kuratorerna har haft en väldig respekt för verken, och lagt ner mycket tanke i planeringen, vilket känns väldigt bra. Verken diskuterar med varandra på ett djupare plan än bara tematiskt, och det fungerar både på tankemässigt och visuellt, säger Henrika Lax.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Ylva Vikström

ylva.vikstrom@nyan.ax