DELA

Purcell-verk dubbel i julkonsert

Mäktig, högstämd musik. Så kan man beskriva sextonhundratalskompositören Henry Purcells ”Christmas Anthem” som skall framföras vid de julkonserter som Mariehamnskvartetten ger i Jomala kyrka lördagen den 15 december.
Solister är Thérèse Karlsson och Dan Karlström. Kaj-Gustav Sandholm (bilden) har under hösten arbetat med julkonserterna som ett projekt.

Sandholm noterar att det i år gått jämnt 320 år sedan Purcells verk uruppfördes år 1687.
– Det är smått fascinerande med musik som fortfarande uppförs efter så lång tid, säger Sandholm och funderar över vad ur dagens musik som kommer att stå sig också om trehundra år.


Stort omfång
När det gäller ”Christmas Anthem” skrevs den för att användas i gudstjänsten och i Purcells hemförsamling hade prästen ett stort röstomfång. Det samma gäller också Johan Karlsson i Mariehamnskvartetten som nu sjunger det första recitativet.
Purcell skrev verket för två körer och orkester, antagligen en stråkorkester. Nu har Sandholm anpassat det för manskör och solistkvartett samt en blåsensemble och orgel.
I solistkvartetten ingår Thérèse Karlsson, sopran, Liisa Talasniemi, alt, Niklas Wasén, tenor, och Johan Karlsson, bas. I blåsensemblen spelar: Åke Hillar och Sandra Sundblom, trumpet, och Alexander Grand-Clement, valthorn. Guy Karlsson medverkar på orgel.


Adventsmusik
Konserten bjuder på en hel del annat.
Den inleds med adventsmusik, som Egil Hovlands ”Hosianna”, ”Bereden väg för Herran” i Göte Widlunds arrangemang, G.F. Händels ”Dotter Sion” med ett inledande solo av Thérèse Karlsson, samt Otto Olssons ”Advent”.


Solo och duett
På det följer ”Nu tändas tusen juleljus” där publiken får sjunga med och därefter följer två solosånger med Thérèse Karlsson, Gustaf Nordqvists ”I juletid” och Max Regers ”Marias vaggsång”.
Efter Purcells ”Christmas Anthem” bjuds publiken på nytt in i ”Härlig är jorden” och sedan följer två solosånger med tenoren Dan Karlström, Jean Sibelius ”Giv mig ej glans” och Carl Collans ”Sylvias julvisa”. Sedan sjunger de två solisterna duett i Andrew Lloyd Webbers ”Pie Jesu”.
Mariehamnskvartetten återkommer därefter med Norman Luboffs ”Stilla frid” till ackompanjemang på piano och valthorn och sedan får publiken igen sjunga med, nu i en Christmas Carol av H.J Gauntlet ”Det hände vid den tiden”.


Mäktig avslutning
Full fart blir det sedan med kören i ”Ding dong” i arrangemang av Göte Widlund följd av ”O Betlehem, du lilla stad, Alice Tegnérs ”Betlehems stjärna”, Konungarnas marsch i arrangemang av Robert Sund och som avslutning ”O, helga natt” med kören, båda solisterna och blåsarna.
Liksom de senaste åren ger Mariehamnskvartetten två konserter på samma dag. Den första inleds kl. 16 och den andra kl. 19.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax