DELA

Pommerns kajuta modell för Glenlee i Glasgow

Pommerns akterkajuta och kaptenssalong skall stå modell när man snart fullbordar restaureringen av tremastbarken Glenlee i Glasgow i Skottland.
I går mätte och studerades tre man från Glenlee Pommerns kajuta och även en del andra detaljer.
– Det här har varit till stor hjälp för oss, säger David Peterson från den stiftelse som har hand om Glenlee.
Med sig till Mariehamn har han Andy Aire, som är verksamhetsledare på Glenlee och Gavin Hay från Glasgow stads byggnadsavdelning som kommer att ansvara för kajutbygget. Pommerns tidigare intendent Jyrki Abrahamsson visade sällskapet runt på Pommern.
David Peterson är mycket imponerad av Pommern.
– Det är fantastiskt att hon kunnat bevaras så här fint i originalskick, säger han.
– Det här ger oss mycket goda idéer som vi kan ta med oss hem, inflikar Andy Aire.


Från samma området
Att man är så intresserad av Pommern beror på att hon är byggd i samma område vid floden Clyde nära Glasgow som Glenlee.
– Totalt finns i dag fem skepp byggda vid Clyde bevarade i världen och Pommern är ett av dem, förklarar David Peterson.
För alla tre är det första besöket på Pommern men man känner till henne från tidigare genom det internationella nätverk som byggts upp kring de gamla djuphavsseglarna. Redan tidgare har man också fått fotografier som detaljerat beskriver fartyget.
– Men vi ville ändå se henne med egna ögon och få möjlighet att på plats mäta upp olika detaljer, säger David Petersen.


Tio procent återstår
Han berättar att Glenlee, sedan hon kom till Glasgow i början av nittiotalet, har restaurerats till 90 procent. Från år 1999 har hon kunnat ta emot besökare ombord.
– Nu inleder vi etapp två och tar oss an de resterande tio procenten och där ingår bland annat akterkajutan med kaptenssalongen.
Liksom Pommern är Glenlee i dag museifartyg. Hon ligger förtöjd vid flodstranden intill ett museicentrum.
Gavin Hay, som är anställd av staden Glasgow, menar att satsningen på Glenlee kommer att ge återbäring i form av ökad turism och ekonomiska kringeffekter. Han konstaterar att det ju alltid finns lite olika åsikter men någon egentlig opposition mot satsningen på Glenlee har inte förekommit i Glasgow.


Illa åtgången
Och ändå har utgångsläget varit mycket sämre än för Pommerns del.
Glenlee, som ursprungligen byggdes 1896, var i sjuttio år fram till 1990 i den spanska marinens ägo. David Peterson berättar att hon under de sista årtiondena for mycket illa.
– Hon var rostig och avmastad och utsatt för svår vandalisering. Hon råkade ut för en eldsvåda och sjönk till slut.
Glenlee kunde dock räddas ur sin förnedring och föras till Glasgow och i dag börjar hon återta sin forna glans, men nästan allt utom själva skrovet har man varit tvungen att bygga upp på nytt.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax