DELA

Poet och ordarbetare

Hon beskriver sin poesi som föränderlig, med blandade röster och teman. Som yngre hade hon två favoritmotiv: Jimi Hendrix och sin alkoholiserade mamma.
Sara Hallström (bilden) från Göteborg berättade på tisdagskvällen i stadsbiblioteket om sitt skrivande och sitt arbete med språk bland barn och vuxna.
Det är Sara Hallströms första besök på Åland. Hon är inbjuden av Nordens institut och inleder institutets serie ”Unga röster i Norden”. Besöket sammanfaller med Barnens litteraturdagar och när Sara föreläser i stadsbiblioteket är hennes röst sprucken efter ett par skolframträdanden tidigare på dagen.


Poesin berör
Hon citerar den finlandssvenske poeten Claes Andersson och säger själv att hon ser dikten som en plats där man kan ställa frågor.
– I ett samhälle där allt skall kunna mätas exakt blir poesins värde större än mycket annat. Logiskt tänkande är inte allt och poesin berör.
Att hon skriver just poesi och inte romaner beror kanske på de möjligheter som själva formen ger.
– Poesin har inte så fasta karaktärer som romanerna, säger hon.


Föränderlig
Som ung gillade hon bibliotek, en värld där det rådde lugn, där man fick vara i fred. Hon berättar också att hon gillade science-fiction och att det kanske kommer till synes i hennes poesi.
– Min poesi är föränderlig, säger hon.
– Litteraturen är överhuvud taget viktig som en plats för fantasin, säger hon.
I en presentation av sig själv i tidskriften Svensk Bokhandel har hon sagt att ”språket är en lekplats och ett staket, det kan brukas och missbrukas på många sätt, vilket känns uppmuntrande, det är gjort för att användas, för att växa och för att gå sönder”.


Vill inspirera
När hon efter att ha gett publiken några smakprov, bland annat ur diktsamlingarna ”Vi måste ha protein” (2004) och ”Rötter smälter” (2004), kommer hon in på sitt arbete vid sidan av skrivandet. Sara Hallström berättar att hon arbetar med text och språk bland både unga och vuxna, dels inom olika bildningsförbund, dels i den kulturskoleverksamhet som samlar elever efter den ordinarie skoldagens slut.
Hon vill gärna inspirera unga att uttrycka sig i skrift, både i poesi och andra former av skrivande och berättar bland annat om hur öppna barn kan vara om hur man kan åstadkomma hela berättelser genom att skriva var sitt kapitel och foga samman dem till berättelser. Det är ett skrivande fjärran från kultursidornas prestigefyllda texter. Men roligt, konstaterar hon.
Men hon säger också att hon lärt sig att uppmaningar som ”använd fantasin” och ”skriv vad du vill” egentligen ställer alltför stora krav både på barn och vuxna.
När det gäller hennes eget skrivande avslöjade hon under kvällen att hon arbetar på en tredje diktsamling som skall komma ut år 2009.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466
text oxh foto