DELA

Poesin stark på bokmässan i Helsingfors

Den finlandssvenska poesin är välrepresenterad på årets bokmässa i Helsingfors.
– Man talar om att poesin är på väg bort, men det är inte sant. Det blir sant bara om man håller på och upprepar det, säger Katarina Gäddnäs.
Helsingfors bokmässa ordnas i helgen för åttonde gången med rekordmånga, närmare 300 utställare. En trogen åländsk representant på mässan är Ben Johans från PQR.
– Det är mycket intressant program här på de olika scenerna, tyvärr hinner jag inte se så mycket när jag måste dejourera i vårt bås, säger han.
Han är inte den enda ålänningen på mässan. Sanna Tahvanainen, Jerker Örjans, Hanna Hagmark.-Cooper, Eva-Jo Hanckock och Carina Karlsson är några av de ålänningar som under den fyra dagar långa mässan syns och hörs. Och så förstås Katarina Gäddnäs, som har en bråd helg som intervjuare på de finlandssvenska scenerna.
– Vi är otroligt angelägna att få hit ålänningar, som ju annars har en tendens att rikta sig till Sverige, säger Agneta Rahikainen från Svenska litteratursällskapet i Finland som koordinerat de finlandssvenska inslagen på mässan.
– Det kunde gärna komma fler ålänningar. Man kunde se på mässan ur turismsynpunkt. Det här är en god möjlighet att marknadsföra Åland.


Färggrann nyhet
Vilka trender går det då att skönja på årets bokmässa? De flesta utställare man talar med har så fullt upp med sina egna bås att de inte vågar analysera speciellt mycket om trender.
Bland de finlandssvenska inslagen utmärker sig ändå poesin. Ny Tids färska poesikalender är ett färggrann nyhet och på scen drar Katarina Gäddnäs så kallade poesikaruseller där poeter sinsemellan får diskutera varandras verk.
– Genom att fokusera på en dikt i taget hoppas jag kunna göra poesin mera tillgänglig också för folk som inte är vana att läsa poesi, säger Katarina Gäddnäs.
Vilka övriga trender ser du?
– Naturen, naturvetenskapen, biologin och geografin kommer upp i flera böcker. Jag vet inte om det är en slump eller om det är tidens anda. Kanske har det med klimatmedvetenheten att göra.
Agneta Rahikainen har snappat upp en annan trend.
– Det verkar skrivas en hel del om kroppen just nu. Inte så mycket om sex, utan mera om åldrande och om kroppens funktion. Flera författare har oberoende varandra valt att fokusera på det ämnet.

Text & foto: JENS FINNÄS


redaktion@nyan.ax