DELA

Pjäs med bibliskt motiv ges i Mariehamn

– Det finns massor med kvinnor – och män med för den delen – som uträttar storverk men som aldrig får någon uppmärksamhet.
Det säger Marina Motaleff (bilden) som tillsammans med Marjorita Huldén ger föreställningen ”Tamar” i S:t Mårtens kyrka i Mariehamn på söndag.
Tamar är en av kvinnorna i Gamla testamentet, inte en av de mest kända, inte en som de flesta omedelbart minns.
– Hon är inte den som gör stora rubriker i tidningarna eller blir en legend på grund av sin oemotståndliga skönhet eller förmåga att intrigera eller väcka uppmärksamhet, skriver man i presentationen av pjäsen.
Men Tamar är just en av dessa kvinnor i världen som gjort och gör stordåd ”utan rubriker eller ens ett tack alla gånger”.


Söner gav status
Liksom många av Gamla testamentets kvinnor var Tamars livsuppgift att föda söner till mannens familj. Hennes värde och status mättes i antalet söner. Bara med söner kunde hon räkna med att få en trygg ålderdom.
Men Tamar hade samtidigt både inre och yttre styrka och en stor andlig längtan.
– Hon utsätts för våld, blir förnedrad, sviken och utslängd ur gemenskapen, men hon förlorar aldrig sin stolthet, skriver man i presentationen.


Inspiration
När jag frågar Marina Motaleff hur det kommer sig att man tagit sig an Tamar berättar hon om en inspiration som föddes i England. Hon är gift med en engelsman och vistas numera både i Finland och i England. För några år sedan bodde hon mera fast i England och jobbade då på modeavdelningen på ett varuhus.
– När jag åkte till jobbet på morgnarna såg jag dessa pryliga engelsmän som satt och läste tidningen – och tittade på de nakna kvinnorna på mittuppslaget. Det födde tankar om alla de kvinnor – och även män – som aldrig får någon uppmärksamhet trots att de uträttar storverk i livet, samtidigt som många andra tror att de är kändisar bara för att de fått synas i tv.


Läste mycket
Vid samma tid läste Marina Motaleff också mycket, hon nämner Anita Diamants ”The Red Tent” som handlar om en annan kvinna i Bibeln, Jakobs dotter Dinah.
– Medan jag ännu var kvar i Finland hade jag gått en bibelkurs med en väninna och nu började jag läsa mera i Bibeln.
Det resulterade i att hon skrev en pjäs om Tamar och personerna runt henne, ett manus som från början kanske omfattade fem timmar. Sedan bantade hon ned pjäsen till den knappa timme som föreställningen, som hade premiär för ett drygt år sedan, omfattar.


Väl mottagen
Föreställningen har Marina Motaleff och Marjorita Huldén gett för olika åldersgrupper, allt från gymnasieelever till pensionärer. Den har över allt blivit väl mottagen. Efter föreställningen följer en stunds diskussion med publiken kring vad man upplevt och Marina Motaleff säger att det varit mycket givande.
– Beroende på vilken publik vi spelat för har ämnena varierat men frågor som aktualiserats har varit till exempel sådant som tvångsäktenskap, passionsäktenskap, sexköp och våld inom och utom äktenskapet.
Hon understryker också att Tamar inte är en pjäs som riktar sig enbart till kvinnor utan lika mycket till män.


Barnpjäs nästa
Marina Motaleff och Marjorita Huldén är i dag båda frilansande skådespelare och Tamar är inte deras första samarbetsprojekt. Tidigare har de gjort en pjäs om systrarna Bovallius som var pionjärer inom dövundervisningen och efter ”Tamar” skall det bli en barnpjäs. Den heter ”Hotell Tassen” och handlar om skilsmässobarn men man gestaltar berättelsen genom två hundar på ett hundpensionat.
Föreställningen ”Tamar” ges i S:t Mårtens kyrka på söndag kl. 18. Efteråt blir det servering och diskussion kring pjäsen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax