DELA
Foto: Seppo Sarkkinen<07_Bildrubrik>BERÄTTANDE VÄGGAR De gamla dalmålningarna inspirerar till nya verk på väggarna i bagarstugan på Pellas i Lemland. Från vänster Isa Hällström, Freya Darby och Sinikka Siekkeli.

Pellas bagarstuga får väggmålningar

Skeppargården, segelfartygsepoken och den stora branden.

Det är motiven då Pellas blivande kontor dekoreras.
Sinikka Siekkeli är en välkänd snickare och dekormålare från Kyrkslätt som anlitas land och rike runt för sina kunskaper om gammalt måleri och traditionsenliga naturfärger.

Då det blev dags att inreda nyuppbyggda skeppargården Pellas i Lemland kallades Siekkeli in för att planera och leda schablonmålerier, marmoreringar med mera. Nu är hon på gården igen men den här gången i bagarstugan.

Stugan är ny och Siekkeli och hennes lärlingar har redan försett väggarna i det största rummet med schablonmålat mönster. Nu håller hon och konstnärinnan Isa Hällström på med väggmålningar i det som skall bli skeppargårdens kontor.

Utgångspunkten och inspirationskällan är de gamla dalmålningarna där bilder med olika motiv fylls ut av kurbitsdekorationer, det vill säga fantasiblommor och blad i olika former och färg.

Motiven i bagarstugan är alla tagna från Pellas egen historia. I en av knutarna avbildas själva gården med byggnader, djur och människor. I en annan vill man visa den starka anknytningen till havet och bland segelfartygen på bilden finns givetvis den fyrmastade barken Herzogin Cecilie där Pellas egen Sven Eriksson var kapten.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!