DELA

Pappor visar vägen till pojkars läsande

Glappet mellan pojkars och flickors läsning är störst på Åland, visar den senaste Pisa-undersökningen. Litteraturforskaren Lars Brink föreläste i går för dels föräldrar, dels lärare, hur man ska göra för att ändra trenden.
– Det finns ett samband mellan pappor som inte läser, som i sin tur har söner som inte heller läser, säger Lars Brink.
Just förebilder av samma kön är viktiga för att pojkar ska läsa.
– Mammor går oftare på bokcirklar och går också oftare till biblioteket med barnen, säger Brink.
Varför är det då så viktigt för pojkar att se läsande män? Det handlar om ett manligt identitetsbygge, menar Brink.
– Särskilt i tidiga skolåldern vill pojkar inte göra tjejiga saker, och av någon anledning har det blivit så att läsning är tjejigt. Pojkarna borde förstå att det inte är ett hot mot deras maskulinitet att läsa.


Lärarna
Vid sidan av föräldrarna har också lärarna en viktig roll.
– Lärarna, ofta kvinnliga, gör ibland fel och vill ge pojkarna böcker som flickorna i vanliga fall gillar så pojkarna ska utvecklas i empati och mognad. Det kan slå helt fel ut, så pojkarna inte alls vill läsa.
Så vad ska killarna läsa? Bert, Sune…?
– Ja, det har lite fräckare tilltal och en kaxighet. De böckerna innehåller inte för mycket gulligt och personligt utvecklande.
Samtidigt betonar Brink att pojkarnas val av böcker måste problematiseras.
– Våldet som kan förekomma måste vi kunna diskutera. Men ta till exempel Jan Guillous ”Ondskan”. Det är en relativt tjock bok som många pojkar ändå läst. Budskapet i den är demokrati och vänskapsförhållanden.


Utveckling
Det är viktigt att pojkarna utvecklas i sin läsning i enlighet med sin ålder.
– Om pojkarna blir långt efter med sin läsning blir alla relevanta böcker för svåra. De böcker de läsningsmässigt klarar av är för barnsliga.
Även om kön är viktiga faktorer för barns läsintresse, spelar också saker som klass och antalet barnböcker som finns hemma roll.
– Det är en allmän trend i samhället att föräldrarna läser mindre. Både böcker för egen del och högläsning för barnen.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson