DELA

På utflykt till kaninernas planet

– Jag vill skapa en eskapistisk atmosfär för vuxna som glömt sin barndoms frihet.
Så förklarar Toshie Takeuchi den fotoutställning med lekande barn i kanindräkter som hon nu visar på Kakelhallen i Mariehamn, med vernissage på långfredagen.

Toshie Takeuchi kommer från Japan men har studerat fotokonst i London och sedan 2008 vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors.
Toshie Tekeuchi säger att hon länge intresserat sig för den psykologiska spänningen i kroppsspråket, både hos människor och djur. I det arbete hon nu visar, som är fotat med barn i London, tar hon fasta på den frustration som kan spåras hos barn som leker inom ett avgränsat område.
Bilderna är iscensatta av konstnären men hon har inte i detalj gått in och styrt lekarna utan bara gett vissa allmänna anvisningar.
– Jag har betraktat barnens beteende och deras kroppsspråk för att finna de psykologiska intentionerna bakom. Sedan har jag skapat en ny berättelse som reflekterar mina fantasier, sagor och olika samhälleliga fenomen.

Vernissagen i Kakelhallen hålls på långfredagen kl. 15-17 och utställningen kan ses till den 30 april

Läs mera om utställningen och Toshie Takeuchi i tisdagens Nyan.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax