DELA

På, till, och från Föglö i sommarutställning

Om kommunikationer handlar årets sommarutställning på Föglömuseet i Degerby. Från segelfartyg till ångbåtar och bilfärjor, från hästforor till motorcyklar, personbilar och bussar.
”Trafik – på, till och från Föglö” är den heltäckande rubriken. (På bilden spikar Johan Franzén i museiarbetsgruppen upp en informationstext.)
Föglömuseet som nu håller sin tjugosjunde sommarutställning har varit bra på att plocka upp aktuella teman. Och vad kan väl passa bättre under ett år med en försenad färjleverans, ombyggnad av färjfästen och en parallellt pågående diskussion om en landsvägstunnel, än en utställning om kommunikationer.


Gammalt och nytt
Kommunikationerna behandlades också i publikationen Gammalt och nytt från Föglö för några år sedan och de texter som då togs fram har varit till stor hjälp när man nu byggt upp utställningen i museet, konstaterar René Sköld som är ordförande i museiarbetsgruppen.
Det man presenterar är en tämligen heltäckande bild av utvecklingen. Föglö är en skärgårdskommun och den tid är inte särskilt avlägsen då mycket av kommunikationerna mellan öarna skedde med småbåtar, när man rodde seglade eller i bästa fall kunde åka motorbåt.


Vid ångbåtslinjen
Ett särdrag i kommunikationerna är förstås att Föglö och Degerby redan i ett tidigt skede knöts till den spirande linjetrafiken med ångfartyg på linjen Åbo-Stockholm. Den första ångbåten lade till redan 1821 och på 1830-talet förekom en regelbunden trafik sommartid, men inte förrän den första riktiga vinterångaren, Finska Ångfartygs Aktiebolagets Express, sattes i trafik 1877 fick Föglö regelbundna anlöp också vintertid.
På 1870-talet kom också trafiken med skärgårdsångbåtar mellan Åbo och den åländska skärgården i gång.
Någon trafik i dagens klass med anlöp på minuten var det dock inte fråga om.
– Men de manuella telefoncentraler som då ännu fanns i byarna kunde rapportera om att ångbåtarna närmade sig, säger Robert Jansson i museigruppen.


Färjtrafik från 1957
Jansson som varit chaufför och åkeriägare kan berätta om en annan sida av trafikutvecklingen. Då han köpte sin första lastbil 1956 fick han ta den till Föglö med Stig Husells Venus som var på väg till Pargas för att lasta cement. Först följande år, 1957, sattes den första bilfärjan i trafik mellan Svinö och Degerby.
Föglöfärjan, som den hette, tog hela 16 bilar och det trodde man skulle förslå långt in i framtiden.
– Den blir aldrig full, sade man, men redan på julannandagen var det många bilar som inte kom med, minns Gustaf Eriksson som också han varit chaufför.
Den nya färja som man nu väntar på skall kunna ta sextio bilar.


Vägar och broar
När färjförbindelsen kom 1957 satte det fart på utvecklingen av kommnikationerna både utåt och inåt. På Föglö fanns förstås bara grusvägar och många var både krokiga och smala. Mellan öarna fanns många små färjor som man nu började ersätta med broar.
Utåt medförde färjförbindelsen att man lättare kunde pendla till arbeten utanför kommunen. Under en tid hade Föglö till och med en direkt bussförbindelse till Stockholm i veckosluten.
En viktig sak var ”biobussen” som nu kunde ta biobesökare ända från Föglö till Mariehamn och tillbaka. På en av utställningens mera dramatiska bilder kans man se hur Föglöfärjan ränt upp på land i Enholms sund 1965.
Robert Jansson som tog bilden berättar att det rådde tät dimma när färjan rände på. Ombord fanns bland annat biobussen. Grundstötningen avlöpte dock lyckligt.


Öppnas på lördag
Sommarens utställning innehåller massor med information om Föglökommunikationerna under olika tider. Den som ger sig tid att studera den kan läsa sig mycket. En illustration ur verkligheten är bilkön som bildas alldeles utanför museet inför varje färjavgång.
Utställningen öppnas på lördag, den 13 juni, kl. 13 och kan ses hela sommaren. Midsommarafton och midsommardagen, liksom alla måndagar, håller man dock stängt.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax