DELA

Över 800.000 euro till kulturföreningar och museer

Understöd för föreningarnas kulturverksamhet på hela 431.000 euro fördelade landskapsregeringens kulturdelegation vid sitt senaste möte. Därtill understöd för föreningar som upprätthållermuseer på 385.000 euro. Nyan har hela listan. (På bilden Ålands sång- och musikförbund som får det största föreningsbidraget.)

De största bidragen bland kulturföreningarna går till Ålands sång- och musikförbund, som får 65.000 euro, Ålands slöjd och konsthantverk, som får 40.000, och Teaterföreningen i Mariehamn, som också får 40.000 euro. Bland föreningar med museiverksamhet går det klart största understödet till Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum, som får 250.000 euro. Närmast kommer föreningen Ålands emigrantinstitut, som får 36.500 euro och Önningeby hembygdsförening som får 25.000 euro.


Kulturföreningar
Följande föreningar får stöd:
– Ålands konstförening, 12.000 euro.
– Ålands slöjd och konsthantverk, 40.000 euro.
– Filmklubben Chaplin, 17.000 euro.
– Föreningen Obscura, 4.500 euro.
– Fornföreningen Fibula, 11.000 euro.
– Intermezzokören, 4.000 euro.
Ålands spelmansgille, 4.000 euro.
– Folkmusiklaget Kvinnfolk, 6.500 euro.
– Antons vänner, 5.000 euro.
– Visans vänner Åland, 3.500 euro.
– Ålands accordion club, 3.000 euro.
– Ålands dragspelsklubb, 3.000 euro.
– Alandia squaredancers, 3.500 euro.
– Folkdansarna Åland, 3.000 euro.
– Ålands sång- och musikförbund, 65.000 euro.
– Sångför. Triolen, 300 euro.
– Teaterföreningen i Mariehamn, 40.000 euro.
– Föreningen Kappsäcksteatern, 16.000 euro.
– Teaterföreningen Kuling, 16.000 euro.
– Åbo svenska teaterförening 12.600. 
– Alandia Jazz, 22.000 euro.
– Kulturföreningen Katrina, 32.000 euro.
– Förbundet Ålands sjödagar, 6.500.
– Visor så in i Norden, 8.000 euro.
– Ålands orgelfestival, 6.000 euro.
– Geta kulturförening 2.600 euro.
– Ålands biblioteksförening 15.000 euro.
– Ålands litteraturförening 8.000 euro.
– Föreningen Sanct Olof, 1.000 euro.
Ålands kulturstiftelse 7.000 euro.
– Ålandsforskarna 1.500 euro.
– Vårdö by och Strömsby byalag, 4.000 euro.
– Tengsöda-Långbergsöda byalag, 750 euro.
– Ålands forna flicklottor och soldatgossar, 500 euro.
– Sund Kultur 10.000 euro.
– Kökarkultur, 7.000 euro.
– Ålands mångkulturella förening, 2.000 euro.
– Skeppargården Pellas, 1.850 euro.
– Skeppsföreningen Albanus, 10.000 euro.
– Ålands radioamatörer, 500 euro.
– De utvecklingsstördas väl på Åland, 3.000 euro.
– Rädda barnen på Åland, 5.000 euro.
-n Hembygdens väl i Kumlinge 6.500 euro.
– Ålands kockars förening 800 euro.
Några föreningar blev utan anslag på grund av att de inte varit registrerade i minst ett år, en ansökan är bordlagd (Steinerpedagogikens vänner), en hänskjuts till projektansökningarna ( Åland Country och Music Festival) och en har återtagits (Ålands frimärkssamlarförening).


Museiverksamhet
Följande föreningar får understöd för museal verksamhet:
– Ålands motorklubb, 3.000 euro.
– Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn, 6.500 euro.
– Intresseföreningen för Ålands jord- och skogsbruksmuseum, 1.000 euro.
– Stiftelsen Ålands jakt- och fiskemuseum, 10.000 euro.
– Stödför. för Ålands jakt- och fiskemuseum, 1.000 euro.
– Eckerö hembygdsförening, 500 euro.
– Kobba Klintars vänner, 12.000 euro.
– Kökar hembygdsförening, 5.000 euro.
– Lappo ungdomsförening, 7.000 euro.
– Ålands telehistoriska förening, 2.500 euro.
– Önningeby hembygdsförening, 25.000 euro.
– Föreningen Ålands emigrantinstitut, 36.500 euro. 
– Föglö hembygdsförening, 8.500 euro.
– Ålands brand- och räddningsförbund, 17.000 euro.
– Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum, 250.000 euro.
Sammanlagt fördelade kulturdelegationen denna gång nästan 817.000 euro till kulturföreningar och museer på Åland.

JAN KRONHOLM