DELA

Över 240.000 euro till Åland

Svenska kulturfondens centrala utdelningsfest firas i kväll på Åbo Svenska Teater. Fonden delar ut drygt 12,3 miljoner euro i stöd och stipendier till finlandssvensk kultur, utbildning och allmän verksamhet.
Åländska mottagare för drygt 240.000 euro, varav 105.000 utgörs av arbetsstipendier. (Ett av de större understöden gick till Mariehamns litteraturdagar – bilden.)

I den summa på drygt 12 miljoner euro som fördelas i vårens utdelning ingår bidrag för arbetsstipendier, projektstöd till enskilda personer och arbetsgrupper samt understöd till samfund.
Summan är omkring 1, 6 miljoner euro större än utdelningen i fjol, och baserar sig på de närmare 3.700 ansökningar som lämnades in i november 2006. Av dem bifölls 2.235 stycken – det vill säga 61 procent.
Av de ansökta summorna – drygt 36 miljoner euro – beviljades 34 procent. 51 procent går till konst och kultur, 30 procent till allmän finlandssvensk verksamhet, 13 procent till utbildning och 6 procent till forskning och vetenskap.
Tidigare i vår delade de tre regionala fonderna ut sammanlagt 2.755.704 euro.
Följande stipendier (arbetsstipendierna redogörs det för på annan plats) går denna gång till Åländska mottagare:
n Föreningen för Vård i Livet, Brändö, för verksamheten, 1.000 euro.
n Folkmusiklaget Kvinnfolk, Jomala, för spelmansstämma i Önningeby, 1.500.
n Maria Karlström, Jomala, för produktutveckling inom smyckesdesign, 3.000.
n Anna Sundblom, Jomala, för utställningar, 4.000.
n Antons Vänner, Kökar, för folkmusikläger, 2.000.
n Föreningen Kökarkultur/Skärgårdens gästateljé, Kökar, för gästateljéverksamhet, 4.000.
n Alandia Jazz , Mariehamn, för Alandia Jazz Festival, 6.000.
n Arbetsgrupp Finlandssvenska Teatern, Mariehamn, för filmmanus, 3.000.
n Arbetsgrupp Kakelhallen, Mariehamn, för utställningsverksamhet, 5.000.
n Arbetsgrupp Mariehamns litteraturdagar, Mariehamn, för litteraturfestivalen Mariehamns litteraturdagar, 12.000.
n Filmklubben Chaplin/Filmfestivalen VERA, Mariehamn, för filmfestivalen, 6.000.
n Ann-Christin Högnabba, Mariehamn, för musikalisk verksamhet, 4.000.
n Rita Jokiranta, Mariehamn, för utställningar, 5.000.
n Maria Korpi-Gordon, Mariehamn, för utställningar, 4.000.
n Kulturföreningen Katrina, Mariehamn, för konsertserie, 6.000.
n Kustbandet Högskolan på Åland med flera, för gemensam logistikundervisning i yrkeshögskolorna, 1.500.
n Peter Lång, Mariehamn, för projektet ”Havskatedralen”, 5.000.
n Nordens Institut på Åland, Mariehamn, för utställningsturné i Norden, 5.000.
n Osannolika historier, Mariehamn, för dramadokumentären ”Osannolika historier”, (se skild artikel), 10.000.
n Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn , för museiverksamhet, 5.000.
n Tiina Tahvanainen, Mariehamn, för fotografiutställning, 3.000.
n Teaterföreningen Kuling, Mariehamn, för verksamheten, 5.000.
n Ålands bildningsförbund, Mariehamn, för den allmänna Verksamheten 2007, 5.000.
n Ålands fredsförening Emmaus, Mariehamn, för att grunda ett handpappersbruk på Åland, 2.000.
n Ålands fredsinstitut, Mariehamn, för verksamheten, 5.000.
n Minna Öberg, Mariehamn, för utställningar, 3.000.
n Britt Marie Trensmar, Sund, för fotokonstnärlig verksamhet, 3.000.
n Ålands Slöjd och Konsthantverk, för verksamheten, 5.000 euro.


Stipendier
I en gemensam utdelning med Konstsamfundet går följande stipendier till Åland:
n Jenny Sindén, för två månaders praktik på Nya Åland, 2.800 euro.
n Boman Isac, Finström, för två månaders praktik på Nya Åland, 2.800
n Tomas Tornefjell, Mariehamn, för kurs i videoredigering, 1.000 euro.
I en gemensam utdelning med stiftelsen för Åbo Akademi:
n Önningebymuseets vänner, Jomala, för verksamheten, 5.000 euro.

Arbetsstipendier

Ettåriga arbetsstipendier på 15.000 euro går till: skådespelaren camilla Hellberg, skriven på Kumlinge men verksam i Västnyland, fotografen Kenneth Bamberg, Mariehamn, författaren Katarina Gäddnäs-Karlsson, Kökar, musikern Peter Hägerstrand, Mariehamn, författaren Åsa Lind, Brändö, bildkonstnären Caroline Pipping, Mariehamn, konstnären Ellika Sjöstrand, bosatt i Stockholm.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax