DELA

Östersjön tema i årets SFV-kalender

Svenska folkskolans vänners kalender är inne på årgång 122 och har i år valt ett synnerligen aktuellt tema: Östersjön. (På bilden bärplansbåten Suirena, som gick mellan Mariehamn och Stockholm, ur en artikel i kalendern av Thure Malmberg.)
Erik Bonsdorff gör under rubriken ”Östersjön – ett ekosystem under hot” en grundlig genomgång av Östersjöns historia, nuläge och de hotbilder som detta innanhav är utsatt för. Han listar också olika möjliga åtgärder som kan vidtas både nationellt och regionalt och avslutar med att konstatera att återhämtningsprocessen blir lång:
”Vi står inför fullbordat faktum, d.v.s. en kollapsad marin miljö, om inte storskaliga åtgärder vidtas. Återhämtningsprocessen blir långvarig, men vi skall minnas att även nedbrytningsfasen varit lång. Vi kan vänta oss att återhämtningen tidsmässigt är en återspegling av stress-perioden, och vi skall vara klara över att vi med stor sannolikhet inte kan återskapa den Östersjö vi en gång hade, men att vi med lika stor sannolikhet nog kan rädda och bevara ett friskt maritimt ekosystem till glädje för kommande generationer! Det bästa botemedlet är reducerade utsläpp av näringsämnen.”
Om olika aspekter av det pågående miljösamarbetet kring Östersjön skriver Björn Grönholm medan Maria Blomqvist och Tove Holm skriver om hur högskolorna arbetar för en hållbar utveckling kring Östersjön.


Över Östersjön
Till det Östersjömaritima temat ansluter sig en artikel av Thure Malmberg. Under rubriken ”Över Östersjön som passagerare” skriver han om passagerarfartens utveckling från postroteleden över Ålands hav och fram till våra dagars färjetrafik. ”Snabb postgång sjötrafikens bas” lyder underrubriken.
Artikeln är rikt illustrerad och bland de många fartyg som beskrivs märks bärplansbåten ”Sirena” som i början av sextiotalet kunde ta passagerare från Mariehamn till Stockholm på bara två och en halv timme.
Ett mera personligt anslag på det maritima temat har Christoffer H. Ericsson, som berättar om kostern ”Southern Cross” som blev hans första riktiga långfärdsbåt.


Musikens vägar
En lite annorlunda vinkel på Östersjötemat bjuder Fabian Dahlström i Mariehamn på. Musikprofessorn beskriver under rubriken ”Musiksamarbete över Östersjön” en musikutveckling som fann kanaler och färdvägar både väster och öster om Östersjön och där impulserna från Tyskland, bland annat genom arvet från Hansan, länge var starka. Betoningen ligger på konstmusiken.
Dahlström skriver om hovmusikanter och stadsmusikanter och deras betydelse för utvecklingen inom musiklivet. Han för berättelsen fram till våra dagar och den ungdomligt betonade Östersjöfestivalen i Karlshanmn och den Östersjöfestival för en renare Östersjö som för fem år sedan drogs i gång av dirigenten Esa-Pekka Salonen.


Litterärt om 1918
Årets kalender bjuder också på artiklar i anslutning till 200-årsminnet av 1808-09 års krig och litteraturprofessorn Roger Holmström gör även en genomgång av några finlandssvenska författares skildringar av inbördeskriget 1918, däribland Sigrid Backmans ”Ålandsjungfrun”.
I den avdelning med minnesrunor som kalendern traditionellt innehåller återfinns ålänningarna May Flodin (av Helena Forsgård), Olof M Jansson (Maj-Len Lindholm), Paul ”Nacke” Johansson (Henrik Otto Donner) och Jack Mattsson (Folke Forsman).

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax