DELA

Östersjöfiskare på utställning

– Varje mejselslag har varit levande historia. Det har varit ett oerhört känslomässigt arbete.
Det säger konstnären Gösta Holmer som tillsammans med historikern Jan Selling skapat den utställning som i dag öppnas i Ålands museum.
Utställningen kan ses som en hedersbevisning till yrkesfiskarna på den svenska ostkusten. (På bilden Holmer och Selling framför en av Holmers stora reliefer.)
Trots att Gösta Holmers arbete med att mejlsa fram reliefer av de kanske sista medlemmarna i en hel yrkeskår så understryker Jan Selling att det inte är av nostalgiska skäl som man gjort utställningen. I stället vill man lyfta fram både miljömässiga och andra fördelar i själva näringen.
– Det småskaliga kustnära fisket är det enda hållbara, säger han.


Bygger på intervjuer
”Så länge skutan kan gå” är ett projekt som bygger på intervjuer med svenska yrkesfiskare på den södra ostkusten i Sverige, i Tjusts och Misterhults skärgårdar, och den är ursprungligen producerad för Västerviks museum.
Enligt Jan Selling har ostkustfisket av tradition varit ett småskaligt kustnära fiske. Han menar också att denna typ av fiske är det mest optimala för att varsamt beskatta den fiskresurs som finns i Östersjön.
– Ett småskaligt fiske främjar hållbara fiskuttag, skapar arbetstillfällen i våra kustsamhällen och är avgörande för bevarandet av en levande kust och en levande skärgård.


Fåtal fiskare kvar
Men det faktamaterial som man lägger fram i anslutning till utställningen talar sitt tydliga språk och visar hur trängd denna näringsgren är. På en karta finns en mängd orange prickar. De visar hur tätt det var mellan fiskarna i dessa skärgårdar ännu år 1961. På en karta från 2007 finna bara ett fåtal prickar kvar.
– Antalet yrkesfiskare har i runda tal minskat från 300 till 30 och av dem har bara 14 fiske som sin huvudsyssla, berättar Jan Selling.
– Och bara fyra är under 50 år, tillägger Selling och konstaterar att dessa fyra är mellan 45 och 50.
Någon tillväxt finns alltså inte.
På bara en generation har yrkesfisket försvunnit helt från 25 öar i området.


Utnyttjas som kuliss
Detta alltså samtidigt som det handlar om ett ekologiskt hållbart fiske som kulturellt också betytt mycket för att ge skärgården dess identitet.
Både Jan Selling och Gösta Holmer har en viss aversion mot att skärgårdsfisket numera blivit ett slags romantisk kitsch inom turistnäringen.
– Vi vänder oss mot att skärgårdsfisket utnyttjas som en kuliss, säger Selling.


Med stor kärlek
Gösta Holmers skulpturer och reliefer är mycket anslående. Relieferna i alträ med porträtt av ett 25-tal yrkesfiskare och också några fiskarhustrur är realistiska in i minsta rynka i de väderbitna ansiktena, men samtidigt är allt gjort med stor kärlek. Porträtten och de miljöer som han också skulpterat fram blir till en hyllning över de kanske sista kustnära yrkesfiskarna i denna del av Östersjön.
– Jag har velat komma så nära som möjligt. Personerna skall gå att känna igen, säger han.
Med finns också skulpturer i lite friare former, som i ”Gäddor i sjögräs” som möter redan i entrén utanför specialsalen, där utställningen hålls, och i ”Ålkråkemärkt kobbe”. Ålkråka är namnet på skarven i de här trakterna.
– Jag vet att fiskarna inte riktigt gillar dem men jag tycker att de är vackra, erkänner Holmer som själv bor vid havet.


Hoppas nå ålänningar
Selling och Holmer hoppas att utställningen skall locka många besökare också på Åland och menar att det finns många likheter i skärgårdsfiskarnas situation även om det också finns sådant som är annorlunda i näringens förutsättningar. I går kväll var de två utställarna också inbjudna till Ålands fiskares vårmöte och i kväll hoppas man att många åländska fiskare skall möta upp till vernissagen.
Projektet har resulterat i en bok som kan köpas under utställningen och i en dokumentärfilm som skall visas i filmsalen ett par gånger per dag. Redan i dag kl 12 blir det lunchguidning med Selling och Holmer som ciceroner. Vernissagen är kl. 18-20 och då kan man också träffa en av de avporträtterade fiskarna, Göran Stenberg från Stedsholmen.
Utställningen pågår i museet till den 17 maj.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax