DELA

Orientalisten G.A. Wallin från Sund i storverk

Utgivningen av ett storverk står för dörren. I februari väntas första bandet av Georg August Wallins skrifter. Sex band, över 3.000 sidor, skall det bli.
Forskningsresanden och orientalisten Wallin var född i Sund 1811. (Bilden: R.W. Ekmans målning från 1854 – beskuren.)  
Enligt fil. lic. Kaj Öhrnberg, som har ansvaret för utgivning på Svenska litteratursällskapet, är Georg August Wallin en av de tre främsta européerna som på 1800-talet bedrev forskning på den arabiska halvön. De två andra var den tyskspråkige schweizaren Johann Ludwig Burckhardt och britten Carles Montagne Doughty, som båda skrev på engelska.


Föddes i Sund
Georg August Wallin växte upp i Sund men familjen flyttade snart till Åbo och han gick sedan i skola i Raumo och blev student i Helsingfors där han inledde sina universitetsstudier i orientaliska språk 1829. Han studerade senare också i S:t Petersburg
Wallin fick 1841 ett stipendium för en studieresa till Egypten och arabiska halvön. Han levde under antagen identitet som rysk undersåte från Centralasien, muslimen Abd al-Wáli, och kunde besöka de för icke-muslimer stängda städerna Mekka och Medina. Arabiska hade han lärt sig redan under studierna i S:t Petersburg och förkovrade sig ytterligare i språket under sin resa.
År 1849 presenterade han en reseberättelse för Royal Geographical Society i London som också gav honom ett pris. När han återvänt till Helsingfors blev han 1851 professor i orientaliska språk, men avled redan följande år.


Samlad utgåva
En samlad textkritisk utgåva av Wallins brev, dagböcker, anteckningar och skrifter har hittills saknats, men den bristen skall nu avhjälpas.
Kaj Öhrnberg inledde själv sina studier vid Helsingfors universitet på sextiotalet i orientalisk litteratur, det ämne i vilket Georg August Wallin i tiden var professor. Öhrnberg blev tidigt intresserad av Wallin och har sedan sjuttiotalet, vid sidan av annat, arbetat med den utgåva som nu skall bli verklighet.
Avgörande för utgivningen var att Svenska litteratursällskapet engagerade sig i projektet och att Öhrnberg också fick Patricia Berg och Kira Pihlflyckt som medhjälpare.


Brev och dagböcker
Den första delen i verket innehåller Wallins dagböcker och brev från 1831 fram till ankomsten till Alexandria 1843 samt universitetsrelaterat material som till exempel hans docentavhandling. Volymen är rikt illustrerad och försedd med en biografi, en bibliografi och kommentarer, samt register över personer och orter.
Sammantaget utgör hela det planerade verket den mest omfattande utgåva av Wallins skrifter som gjorts.
– På 1860-talet utgavs fyra band och år 1905 gav litteratursällskapet ut ännu en volym, men det verk som nu kommer skall i princip innehålla allt som Wallin skrivit, säger Öhrnberg.


Många språk
I materialet och i böckerna ingår texter på arabiska, latin, ryska, tyska , franska, engelska och svenska.
– Texterna på arabiska och latin förses med översättningar men resten återges på originalspråket.
Enligt Öhrnberg ingår mycket material som är unikt och intresset för verket är stort redan innan det kommit ut, särkilt på den arabiska halvön.
– Wallin var mycket noggrann och här finns mycket detaljerade uppgifter om platser, stammar och enskilda personer.


Snart ingen fotnot
Öhrnberg vet redan nu att det finns intresse att utge valda delar av arbetena både i arabisk och persisk översättning.
– I dag är Wallin tyvärr ofta bara en fotnot i vetenskapliga verk: ”Svensken Wallin reste där”, kan det till exempel stå, säger Öhrnberg som dock är övertygad om att utgivningen av Wallins samlade verk kommer att ändra på detta.
Redan till hösten 2010 hoppas man få ut band nummer två och enligt planerna skall hela verket vara utgivet år 2013.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax