DELA

Oratoriekören firar tre årtionden

En kör som berikat Åland med centrala storverk ur den sakrala europeiska musikskatten. Så kan man beskriva Oratoriekören på Åland som nu verkat i trettio år och som firar jubileet med festkonsert i Jomala kyrka söndagen den 27 april. (Mer om konsertprogrammet i slutet av artikeln.)
Oratoriekören är en skapelse av kantor Kaj-Gustav Sandholm, körens hedersdirigent, som leder den även under jubileumsåret eftersom han nu också vikarierar på sin gamla kantorstjänst.
Kören är en produkt av det nyskapande inom musiklivet i församlingen som Sandholm gick in för när han tillträdde. Han berättar att han startade ”Klapp och klang” för de minsta men även pensionärskörsverksamhet.
– Sedan byggde vi på efter hand. Jag tyckte att det skulle vara viktigt att publiken här hemma på Åland också skulle kunna ta del av större körverk. Så föddes Oratoriekören.


Messias först
Det var hösten 1978 som kören grundades och redan följande år var man redo att bjuda på delar ur Georg Friedrich Händels oratorium Messias med kör, orkester och solister.
– Det oratoriet har vi byggt på efter hand med nya delar av det stora verket och det har gett vid många tillfällen, som mest omfattande i en version på nästan två och en halv timme, berättar Sandholm.


Givande samarbete
Att hitta verk för kören som är lagom svåra och lagom långa har hört till utmaningarna. God hjälp har Sandholm haft av det samarbete som tidigt etablerades med musikdirektör Gunnar Julin i Stockholm och dennes olika körer och musikensembler.
Julin har, utöver att han med sina musiker ofta medverkat i Oratoriekörens konserter, hjälpt till med att få fram det omfattande notmaterial som behövs när man skall framföra ett större verk.
– Också nu inför körens jubileumskonsert har Julin bistått oss med notmaterial, berättar Sandholm.
Bland större verk som Oratoriekören framfört genom åren nämner han, utöver Händels Messias, Vivaldis Gloria, Faurés Requiem och Haydns Skapelsen som goda exempel. Men man har också tagit sig an åländska tonsättare och framfört beställningsverk av Jack Mattsson, Lars Karlsson och Peter Lång.


Trogna sångare
Gösta Helander, som är körens ordförande, berättar att Oratoriekören i dag består av omkring 45 aktiva sångare, ett femtontal i vardera sopran och alt och ett femtontal tillsammans i tenor och bas.
Många har varit kören trogna under lång tid.
– Sju av medlemmarna i dagens kör var med redan vid starten 1978 och över 20 har varit med i minst 20 år, säger han.
De körmedlemmar som kom med redan 1978 är altarna Gunvei Andersson, Ann-Christina Kjeldsen, Benita Muukkonen och Barbro Påvall, samt basarna Börje Almberg, Göran Blomqvist och Harry Blomqvist.
Fördelningen mellan stämmorna visar dock att Oratoriekören borde få en viss påfyllning i mansstämmorna, tenorerna är just nu bara fem.


Fyller sin plats
Att kören behövs och fortfarande efter trettio år fyller sin plats är såväl Gösta Helander som Kaj-Gustav Sandholm övertygade om.
– Det finns ingen annan på Åland som gör det som vi gör, säger Sandholm.
Körens verksamhet genom åren får sin beskrivning i den historik som utkommer till jubileumskonserten, skriven av kulturredaktören och körmedlemmen Benita Laanti-Helander under ledning av en arbetsgrupp där även Märta Eriksson, Kaj-Gustav Sandholm och Gösta Helander ingått.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

 

Festkonsert med musikpärlor

Oratoriekörens jubileumskonsert i Jomala kyrka den 27 april kl 16 bjuder på ”de vackraste musikpärlorna” ur körens verksamhet under trettio år.

I konsertprogrammet märks verk av bland andra Georg Friedrich Händel, Gabriel Fauré, Felix Mendelssohn, Camille Saint-Saëns, Joseph Haydn och Wolfgang Amadeus Mozart. Konserten inleds och avslutas med delar ur Händels Messias.
Utöver kören medverkar tre åländska sångsolister: Annika Sjölund, Thérèse Karlsson och Frida Jansson
Orkestermusikerna kommer från Kungliga hovkapellet i Stockholm och dirigent är Kaj-Gustav Sandholm.
Biljettförköpet inför konserten har inletts. För biljetter kan man vända sig till pastorskansliet i Mariehamn. Eventuella resterande biljetter säljs vid ingången före konserten.
I Oratoriekörens jubileumsår ingår en konsertresa till Västerås i september och sedan avslutar man med att den 13 december ge Bachs juloratorium. (jk)