DELA

Oratoriekören firar nästa år

Oratoriekören på Åland siktar nu vidare mot sitt 30-årsjubileum nästa år. Körens konsert före påsken gav inspiration för nya satsningar, berättar körens ordförande Gösta Helander. (Bilden från körens julkonsert i december i fjol.)
Helander nämner också att Intermezzokörens fint genomförda konsert med Mozarts Requiem under ledning av Christian Juslin nyligen gav en extra puff för att igen satsa på något större sakralt verk på Åland.
Oratoriekören har för egen del redan siktet inställt på en konsert med Bachs Juloratorium 6 januari 2008.
– Men då kören faktiskt fyller 30 år år 2008 är ambitionen att fira hela 2008 som ett jubileumsår med flera konserter – kanske någon i det nya kulturhuset, konstaterar Helander.
För att det ska lyckas och bli bra behöver kören göra en nysatsning både på att komplettera stämmorna och på att jobba målinriktat inför jubileumsåret.


Körforum
Körens dirigent Kurt Eriksson och den nya styrelsen har därför beslutat att samlas till ett ”körforum” måndagen den 23 april kl. 19.00 i Margaretagården.
– Då ska kören bekanta sig med Juloratoriet, vilket kören tidigare framfört delar av, och också diskutera och planera andra satsningar för år 2008 och den löpande verksamheten 2007, berättar Helander.
– Till körforumet bjuder kören in alla körintresserade, som vill vara med och planera och sedan också förverkliga, som nya körmedlemmar, jubileumsåret 2008, tillägger han.
Närmare upplysningar lämnar Kurt Eriksson, telefon (pastorskansliet i Mariehamn) 536 106 eller 0457 529 30 09 och Gösta Helander.
Oratoriekören på Åland har i dag drygt 30 medlemmar. Kören fick ny styrelse vid årsmötet i mars 2007 med följande sammansättning: Dirigent Kurt Eriksson, ordförande Gösta Helander, vice ordförande Märta Eriksson, sekreterare Louise Fagerlund, kassör Ann-Christin Lundberg och medlem Gunvei Andersson, suppleanter Guy Björkqvist och Kerstin Gäddnäs. (jk)