DELA

Öppnar dörrar för unga sångare

– Vi vill hjälpa de unga sångarna med att öppna dörrar och vidga perspektiven.
Det säger Mikael Nellborn som just nu tillsammans med Christen Stubbe Teglbjœrg arbetar med de unga sångarna i den åländska operaakademin Opera.ax.
Mikael Nellborn är pianist och lärare vid Operastudio 67 på Kulturama i Stockholm. Christen Stubbe Teglbjærg är lärare vid Kungliga danska musikhögskolan och operaakademin vid Kungliga operan i Köpenhamn.
Båda har lång erfarenhet av att arbeta med spirande unga sångtalanger, såväl i sina ordinarie tjänster som under sommarkurser av det slag som Opera.ax utgör.


Erfarna lärare
Innan han kom till Åland har Mikael Nellborn i sommar bland annat arbetat med sommarkursen Opera på Ungskär i Sverige, medan Christen Stubbe Teglbjærg kom till Åland från sommarkurser med unga operasångare i Trondheim i Norge och Skagen i Danmark. Det handlar om kurser för unga sångare som håller på med sina studier, eller som just är på väg ut i yrkeslivet.
Varför är det då så viktigt att gå på sommarkurser, räcker det inte med den normala utbildningen?
– Det är väldigt viktigt att vara med i produktioner av det slag som Catherine Frisk Grönberg och Opera.ax nu skapat. Det är viktigt för självkänslan, säger Mikael.
– Ja, man får känna på lite av de utmaningar som man sedan möter i det professionella livet där det verkligen ställs höga krav. Det finns tusentals operasångare i världen och tycker arbetsgivarna att någon inte är bra så tar man någon annan nästa gång, säger Christen.
– Man kan säga att vi försöker öppna lite dörrar och vidga perspektiven, säger Mikael.


Lotsa vidare
Christen säger för sin del att han ser pedagogens uppgift som att ta tag i eleverna där de befinner sig och sedan lotsa dem vidare och Mikael fyller i med att påpeka att musikutbildningen inte bara handlar om att man skall lära sig det som står på schemat för var dag utan framför allt lära sig att använda det man lär sig.
– Och där handlar det ofta om att bolla synpunkter fram och tillbaka mellan läraren och eleven. Man skall komma i håg att information kan både binda och lösa och det gäller att finna det som öppnar, konstaterar han.
– Det är fråga om ett samspel som blir en sorts kammarmusik, menar Christen och han konstaterar också att om man lyckas så kan någonting födas i eleverna, någonting som blir naturligt, något som berör oss.
Det måste ju ge er något som lärare eftersom ni arbetar med kurser när ni kunde ha semester?
– Det är fantastiskt roligt och givande att få vara med och hjälpa fram unga talanger, sådana som frivilligt kommer på sommarkurs och därför är motiverade, säger Christen och får medhåll av Mikael.


Härlig stämning
Båda låter förstå att de är mycket imponerade av de elever från Åland, Sverige och Finland som de just nu arbetar med och av själva Opera.ax.
– Stämningen är härlig och arbetsmoralen hög. Vi har jätteroligt, säger Christen och tillägger:
– Det är roligt att se vad en så engagerad och fantastisk person som Catherine Frisk Grönberg kan åstadkomma. Det är ett arbete som inte kan överskattas.
– Ja, hon är nog en riktig eldsjäl, bra på att hjälpa fram unga människor, säger Mikael.
Båda tycker att det är synnerligen viktigt att Opera.ax inte blir en engångsföreteelse utan att arbetat kan fortsätta och till och med byggas ut inför kommande somrar.


Fyra föreställningar
Båda hoppas att en talrik publik skall möta upp på de föreställningar som ges på fredag, lördag och söndag i Badhusparken för att se resultatet av det arbete de unga sångarna lagt ned.
Som Nyan tidigare berättat är det fråga om tre korta operor som presenteras på fredag kl. 19, lördag kl. 14 och 19.30 samt på söndag kl. 15: ”Teaterdirektören” av Wolfgang Amadeus Mozart, ”If the Cap Fits” av Geoffrey Bush och ”Den Sköna Galathea” av Franz von Suppé.
Mikael Nellborn har arbetat med ”If the Cap Fits” där Daniel Helfgot står för regin och Christen Stubbe Teglbjærg med ”Teaterdirektören” som Patrik Bergner regisserar. ”Den Sköna Galathea” är en gästande produktion som Nellborn och Helfgot arbetade med under den nämnda sommarkursen på Ungskär.
Biljetter kan bokas via operaakademins hemsida. http://www.opera.ax är adressen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax