DELA

Öppnar dörrar för kreativitet i skärgården

Nordens institut på Åland är involverat i en nordisk-baltisk kultursatsning som leds av Film Stockholm.
Projektet skall öppna dörrar till kreativitet och livsinnehåll för unga skärgårdsbor i Östersjöregionen, genom unga berättelser på film. (På builden Stefann Gustafsson, filmpedagog, Arn-Henrik Blomqvist, projektledare, och Lycke Pörtfors från Nordens institut.)

Projektet som har fått det engelska namnet Young Baltic Narratives, förkortat Yo!BaNa, är ett treårigt projekt med finansiering från EU och landsakpet.

– Projektet ska stärka den rörliga bilden som uttrycksform bland unga skärgårdsbor och höja mediekompetensen genom att fortbilda lärare inom mediepedagogik. Projektet har också till uppgift att skapa nya forum: återkommande festivaler, sommarläger och virtuella mötesplatser, med syfte att utveckla ungas filmskapande över nationsgränserna och efter projektets slutdatum, skriver Nordens institut i ett

 Regissör Arn-Henrik Blomqvist har engagerats som projektledare och medarbetare är också Stefan Gustafsson,  filmpedagog och tutor (handledare), och Annukka Turakka som tutor. (jk)