DELA

Öppna högskolan lockar i lågkonjunktur

Den pågående lågkonjunkturen ger Öppna högskolan fler studerande.
– Fler har tid att studera och passar på att vidareutbilda sig, säger Mirjam Schauman som planerar universitetskurserna. (På bilden Schauman, till höger, och Inger Nygård som planerar fortbildnings- och uppdragsutbildningen.)

Både Mirjam Schauman och Inger Nygård konstaterar också att det under hösten märkts ett ökat intresse inte bara för Öppna högskolans kurser utan för att studera vid Högskolan på Åland över huvudtaget.


Rikt kursutbud
Just nu marknadsför man vårens kursutbud i Öppna högskolan och man kan erbjuda en hel rad av både fortbildningskurser, universitetskurser och yrkeshögskolekurser.
n Fortbildningskurserna bjuder till exempel på sådant som ”Skriv kommunikativt”, Effektiv mötesteknik” och ”Aktivera din finska”.
n Bland yrkeshögskolekurserna, som följer fordringarna vid Högskolan på Åland, kan man finna sådant som ”Swedish for beginners” och ”Intercultural communcation”, eller till exempel en sammanhållen språkkurs i franska, italienska, spanska och portugisiska, med engelskan som ingång.
n Universitetskurserna, som bjuder på kurser från Åbo Akademi och andra universitet och högskolor i landet och ger registrerade studiepoäng, har grundstudier inom pedagogik, redovisning, vårdvetenskap och informationssystem på vårprogrammet. Ett nytt ämnesstudieblock inom hälsovårdsadministration startar också. Bland specialkurser kan man finna sådant som ”Hinduism och buddism” och ”Kvinnor, kropp och hälsa”. Efter ett uppehåll på flera år erbjuder man nu också en grundkurs i kinesiska med engelska som undervisningsspråk.
n Till detta kommer fortbildningskurser särskilt riktade till sjöfolk och de uppdragskurser som man skräddarsyr i samarbete med företag och organisationer, enligt kundernas behov.
För yrkeshögskolekurserna och universitetskurserna har Öppna högskolan en terminsavgift på 80 euro medan fortbildningskurserna har skilda deltagaravgifter.
Mera information om vårterminens utbud finns i kurskatalogen och på Öppna högskolans hemsida som man hittar under adressen: http://www.ha.ax/open 

Anmälningar till vårterminens kurser tas emot från den 3 december.


Jubileumsår
I år har Öppna högskolan också kunnat fira 40-årsjubileum. Man räknar starten från 1 juni 1969 då Ålands sommaruniversitet kom i gång med kurser i samarbete med Åbo Akademi.
Enligt Inger Nygård och Mirjam Schauman räknar man nu med omkring 2.000 kursdeltagare per år, men samma person kan ju delta i flera kurser under året så antalet studerande är inte lika högt.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax
.