DELA

Operabesök kan gå Åland förbi

Landskapsregeringen ger inget stöd till det planerade operabesök som världskände dirigenten Esa-Pekka Salonen (bilden), Sveriges radios symfoniorkester och Radiokören planerat göra i augusti nästa år. Det kan betyda att besöket går Åland förbi.
Berwaldhallen, som administrerar Östersjöfestivalen inom vars ram operaprojektet skulle genomföras, hade ansökt om ett stöd från landskapsregeringen på 600.000 kronor (cirka 60.000 euro).
Projektet omfattar en nyskriven opera med arbetsnamnet ”Mötas och skiljas” i anslutning till firandet av märkesåret 2009 då det gått 200 år sedan Sverige och Finland gick skilda vägar. Initiativtagare till operaprojektet är Mårten Fröjdö i företaget Mac Arena på Åland och hans syster Ann-Cathrine Fröjdö i Österbotten. Librettot till operan har skrivits av Lars Huldén och musiken skall komponeras av Kimmo Hakala. Utöver på Åland skulle operan också framföras i Stockholm och i Helsingfors.
Esa-Pekka Salonen, som leder Sveriges radios symfoniorkester, är initiativtagare till Östersjöfestivalen med klassisk musik, som har Berwaldhallen i Stockholm som huvudarena.
Den totala budgeten för operaprojektet ligger på drygt 6 miljoner svenska kronor. Ålands landskapsregerings andel skulle ha varit cirka 8 procent.


Mycket annat
Beslutet att inte bevilja något stöd från landskapets sida fattades vid regeringen plenum i går på föredragning av kulturminister Britt Lundberg.
Byråchef Jan-Ole Lönnblad på landskapsregeringens kulturbyrå förklarar det negativa ställningstagandet med att landskapsregeringen redan nu stöder ett flertal större publika projekt i anslutning till firandet av minnet av 1808-1809. Bland annat Ålands museums utställningar med kringaktiviteter.
Dessutom har man flera andra kostsamma projekt nästa år, som öspelen, invigningen av Aladica kultur- och kongress och även operan kring Joel Pettersson. Han säger också att man anser kostnaderna vara höga med tanke på att det skulle gälla endast ett framträdande.


Kunde varit trevligare
När Nyan får tag på Mårten Fröjdö har han just nåtts av beslutet men har ännu inte hört några närmare motiveringar eller förklaringar till avslaget.
– Klart är att det skulle ha varit trevligare om det varit ett positivt beslut säger han.
Kan ett besök på Åland nu alls bli av?
– Det får vi se. Det beror i så fall på om andra finansiärer är beredda att stå för kostnaderna.


Skulle ha fått mera
Enligt Fröjdö är Ålands egentliga andel av kostnaderna cirka 200.000 euro eftersom det totalt skulle bli bara tre framträdanden och kostnaderna därför kan delas i tre delar. Det betyder också att finansiärer utanför Åland varit beredda att stå för betydligt mera än den andel som man nu anhöll om av landskapsregeringen.
Berwaldhallen står dessutom för betydande kostnader som inte syns i operaprojektets budget, konstaterar Fröjdö.
Fröjdö säger att han tycker att ett framförande av operan på Åland, med Salonen, radiosymfonikerna och radiokören, skulle innebära en möjlighet att, till överkomliga kostnader, ge en föreställning av hög kvalitet i det nya kultur- och kongresshuset.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax