DELA

Önningebykolonin, Andersudde i Helsingfors

– Det är våra huvudutställningar i år. Dem som vi satsar mest på.
Så beskriver Kaj Martin, kurator vid Amos Anderssons konstmuseum i Helsingfors de utställningar med verk från Önningebykolonin och Anders Wiklöfs konstsamling som öppnas i museet i början av november. (Bilden visar J.A.G. Ackes målning ”Kapans farmor” från år 1888.)
Utställningen kring Önningebykolonin är enligt Kaj Martin den första i sitt slag som på fastlandet presenterar konstnärskolonin med denna bredd. Och han tycker att kolonin och dess konstnärer är väl värd att lyfta fram.
– Önningebykolonin finns visserligen omnämnd i den finländska konsthistorien, men det stannar oftast just vid ett omnämnande, konstaterar han.
Genom utställningen vill Amos Anderssons konstmuseum bidra till att göra kolonin och dess konstnärer bättre kända.
– Kolonin handlade ju trots allt inte om någon engångsföreteelse utan om en verksamhet som sträckte sig över många år, säger han


Många konstnärer
Med på utställningen kommer att finnas verk av ett tjugotal konstnärer, både sådana som återkom flera somrar till Önningeby och sådana som var med mera sporadiskt. Bland de förstnämnda nämner Martin, utöver kolonins grundare och centralfigur Victor Westerholm, bland andra Hanna Rönnberg, Elias Muukka, Elin Danielson-Gambogi, J.A.G. Acke, Ida Gisiko, Anna Wengberg och Edvard Westman. Bland de mera sporadiska gästerna: Helmi Sjöstrand, Amelie Lundahl, Ellen Favorin och Dora Wahlroos.
Någon motsvarighet finns inte i Finland, men nog i det övriga Norden och ute i Europa där det var vanligt att friluftsmålare samlades på olika ställen vid denna tid, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.


Många har bidragit
De verk som visas har museet fått låna från museer och ur privata samlingar. Kaj Martin nämner Ålands museum, Önningebymuseet, Åbo konstmuseum (Victor Westerholm var ju Åbobo), Ateneum samt olika åländska företag och privatpersoner både på Åland och fastlandet.
En viktig insats för uppbyggnaden av utställningen har också Kjell Ekström vid Önningebymuseet gjort, framhåller Martin.
– Han känner ju kolonin och dess konstnärer som sina egna fickor. Det är också han som utarbetat den bok, eller katalog, som presenterar kolonin och de enskilda konstnärerna.
Med på utställningen finns också verk av estniska konstnärer som besökte Åland och Önningeby under åren 1906-1913.


Wiklöfs samling
Parallellt med Önningebyutställningen skall också ett urval ur Anders Wiklöfs privata konstsamling på Andersudde visas på en av museets våningar. I Wiklöfs samling ingår också flera centrala verk av Önningebykolonins konstnärer och sådana arbeten kommer, enligt Martin, troligen att finnas i båda utställningarna.
– Vi känner ju Anders Wiklöf sedan länge och vet att han har byggt upp en enastående konstsamling. Han har dessutom visat att han tycker om vårt museum, blir Kaj Martins svar på frågan om varför man valt att göra en utställning kring Wiklöfs samling.
Han konstaterar att man för utställningen fått låna det absolut bästa ur Wiklöfs konstsamling.
– Bland det vi har möjlighet att ställa ut finns till exempel arbeten av Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno Liljefors, Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff, Axel Gallén samt önningebykolonister som Westerholm, Danielson-gambogi och Westman.


Inte det modernaste
– De allra modernaste verken i samlingen har vi dock avstått ifrån eftersom vi vill att den wiklöfska utställningen skall representera lite av samma epok som Önningebyutställningen, tillägger Martin.
Bara ett par veckor efter att man haft vernissage på Önningebyutställningen öppnar museet också en utställning med det allra bästa ur finländska konststiftelser och företags samlingar. Konst från bland andra Merita, Serlachius, UPM och Stora Enso presenteras där. Även där dominerar verk från samma epok som de två andra utställningarna.
– Men utställningen med Önningebykolonisterna och den wiklöfska samlingen är de viktigaste bland de utställningar vi själva producerat och våra huvudutställningar detta år. De pågår till den 27 januari och kommer säkert att locka många besökare, säger Kaj Martin.

jan.kronholm@nyan.ax